BUKOTT KÖZBRINGA ÉVI KÖZEL 40 MILLIÓ?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élők képviseletében kérdezem:

A 2022. évi költségvetés elfogadásakor kérdésre a polgármester betegsége alatt alpolgármester úr az alábbi tájékoztatást adta: „El fog indulni idén várhatóan nyár elején a közbringa-rendszer. Itt 1 milliárd 250 millió forint körüli összeget költünk, bringapumpa pálya fog épülni a Városligetben és új köztéri eszközöket helyezünk ki.”

2022.11.24-i Közgyűlésen elmondott interpellációmban kérdeztem: „Hány közbringa-rendszer próbálkozás volt eddig Kaposváron? Ezek megszűnte után, mennyi volt a ráfordítás, az igénybe vevők száma és a pénzügyi eredmény? Ezekhez mivel járult hozzá az önkormányzat pénz, közterület stb., ez mennyibe került az itt élőknek és a magyar adófizetőknek?  A jelenlegi rendszer igényfelmérése hol érhető el? Ez alapján mennyi bevételt kalkuláltak és mennyi az éves működtetési költség?

Hónapok óta kint vannak az állomások kerékpárok nélkül, mennyi ezen közterületek bérbeadásának összege?

A 18 dokkolóállomás hónapok óta üres. Állítása szerint, Horvátországban 5 tengerparti város volt a referencia, ahová kollégái kiutaztak. Kik voltak és mennyi időt töltöttek a tengerparti városokban? Mennyi volt a kollégáinak kiutaztatási költsége, ki finanszírozta azt?

Állítása szerint a Közlekedési Intézet véleményét kérte ki a városvezetés, hogy javítható-e a hiba vagy teljesen rossz a rendszer.

Mennyibe került a szakvélemény, azt ki fizette?

Melyik nap volt a teljesítés határnapja?

Mekkora a kötbér mértéke, a cég mennyit fizetett eddig?

Milyen lehetősége van a városnak szabadulni ettől a nem működő, magas fenntartási költséggel járó rendszertől?

Éves szinten mennyibe fog kerülni az itt élőknek? Eddig 40 millió, 33,5 millió, 35-38 millió közötti összegek hangoztak el? Mennyi bevétellel számolnak? Miből fizeti ezt a város, minek a kárára?

Kit terhel a felelősség a közbringa 2022 nyár elején tervezett bevezetés óta a második nyári szezon eredménytelen elmúlásáért, a szerződésben vállalt kötelezettségek jogi úton történő érvényszerzésének elmaradásáért? Milyen jogi eljárás van folyamatban, az hol tart?

Várjuk tényeken alapuló érdemi válaszát.

Kaposvár, 2023. szeptember 16.         

Köszönti:   

Dr. Nadrai Norbert József   

                                                                                                                        képviselő