Energiafelhasználási és energiabiztonsági terv közzététele

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS

 energiabiztonsági tervek készítéséről

Határozati javaslat:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve valamennyi önkormányzati intézmény, gazdasági társaság gazdaságos energiafelhasználási tervét terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülése elé közzétéve a tervet megalapozó felmérést.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 5.

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve terjessze a Közgyűlés elé az esetleges lakossági energiaellátási zavarok elhárításának vésztervét.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 5.

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről valamennyi helyi sajtótermék szerkesztőjét, valamint az országos hírügynökséget értesítse.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: sajtó referens

Határidő: 2022. augusztus 9.

Indokolás

Magyarország kormánya 2021 őszén a gazdasági válság egyre súlyosabbá válásakor hatósági árakat vezetett be az egyes üzemanyagok és néhány alapvető élelmiszer esetén. A hiperinfláció elszabadult, immár a lakosság nagy részének megélhetését érinti, így az energiakvóták rögzítésével nagymértékű, az előző évi visszamenőleges számlák alapján rezsiemelés várható az őszi számlák megérkezésekor. Tovább súlyosbítja a lakosság helyzetét a fűtőanyag áremelkedés mellett, már a nyáron érezhető hiány, egyelőre a tűzifa és szén beszerzésekor. Tavasszal több ízben kérdeztem a polgármestert a vészterv készítéséről ellátási problémák esetén, amit azzal intézett el, hogy „Kaposváron nem lesznek megszorítások”. A kormány az európai országok után néhány hónappal később belátta a sürgős intézkedések szükségességét, így valamennyi intézményben felmérték a fatüzelés lehetőségét és széles körben - természetvédelmi területen is - lehetővé tette a tarvágásokat. Az itt élők magukra számíthatnak, segítségért az önkormányzathoz fognak fordulni, erre fel kell készülni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

K a p o s v á r, 2022. augusztus 4.                                       

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                           képviselő