Halottak napjának estéjére összehívott Közgyűlés a vízről 2023.11.02.

KÉPVISELŐI JAVASLAT A JOGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE

A víziközmű vagyon integrációjához szükséges döntésekről és a 2023. évi bérleti üzemeltetési díjak módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó javaslat

HELYI NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 32. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése a) - d) pontjai alapján nem lehet helyi népszavazást tartani: a költségvetésről és a zárszámadásról, a helyi adókról, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről, a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. Az Nsztv. 33. § bekezdése alapján a képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő.

Az Nsztv. 34. § (1) bekezdése a) - c) pontjai alapján helyi népszavazást kezdeményezhet: a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

"Egyetért-e ön azzal, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában maradjon?”

 

                                                 Indokolás

A végső megállapodást még nem fogadta el a testület, így az nem lépett hatályba. A 2023. januári kapkodásnak nem volt értelme az állam nem készült fel az átvételre, amelyet 2023. június 30-ra tervezetek. 2023-ban is változatlan volt a szolgáltatás. Lett volna idő kikérni az itt élők véleményét, azonban a város vezetése ezt elmulasztotta. Sem név szerint szavazáshoz, sem rendkívüli közgyűlés összehívásnak kezdeményezéséhez, ahol közmeghallgatást tarthatott volna a testület a szükséges támogatást nem kaptam meg, mint indítványozó.

A Turisztikai, Népjóléti és a Jogi Bizottság januári rendes ülésein már előterjesztettem a javaslatot, a bizottságok szavaztak az indítványról. Az eltelt 9 hónapban volt idejük a bizottság tagjainak és a képviselőknek beszélni az itt élőkkel, hogy az érdekeiket képviselve hozzanak felelős döntést.

A választások előtt 7 hónappal nem szokás ilyen az itt élők életét évtizedekre meghatározó döntést hozni, ezért javaslom, hogy a bizottság fenti indítványomat támogatni szíveskedjék.