Használt háztartási sütőolaj összegyűjtése 6 éve ígérgetés ?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élő környezetükre figyelő polgárok és a Közgyűlés maradék méltóságának megóvása érdekében több kérdést és interpellációt nyújtottam be az évek során a használt sütőolaj összegyűjtésének mintaprogramja kapcsán. Érdemi választ nem kaptak az itt élők az elmúlt 6 év ígérgetései után, amely teljes alkalmatlanságról és hozzá nem értésről tanúskodnak. Sokadszor kérdezem:

Melyik napon kezdik összegyűjteni a háztartási használt sütőolajat rendszeresen?

2017-ben jelentette be a tesztprogramot a Városháza. 6 éve számos nyilatkozatot, beszédet hallgathattak a kaposváriak: a jövőre meglesz, idén megvalósul, hamarosan időtávlatok említésével.

Korábbi interpellációimra az alábbi válaszok születtek: A jegyző válaszában elmondta, hogy „a gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került. Ebben az évben (2021) az edények kiosztásra kerülnek, és ezzel párhuzamosan a Közszolgáltató elkészíti a begyűjtési tervét, beilleszti a közszolgáltatási naptárába, melyről a lakosságot időben tájékoztatni fogja.”

Polgármester úr megismételt interpellációmra az alábbi gúnyos választ adta: „…amikor megérkeznek gyűjtőedények, akkor indul a gyűjtés, és országos példaként fognak a városról beszélni.” A gúny a humor legalantasabb formája és kudarc esetén visszaüt.

2022 júniusában ismét rákérdeztem: „Mit lát, melyik napon jönnek meg gyűjtőedények? Ha már így fogalmazott a válaszában. Feltételezem nem a gyűjtőedények hibája, hogy nem értek ide, esetleg van elképzelése, hogy ki felel a csúszásért? A hitelessége megőrzése érdekében kérdezem: A szerződés alapján melyik napon és kinek kell szállítani a gyűjtőedényeket? Ennek elmaradása esetén a szerződés alapján, milyen következményeket határozott meg, mint szerződő fél és ezeket mikor érvényesítette?

Polgármester úr eltávozott, helyette Borhi Zsombor alpolgármester az alábbi választ adta: „a gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került. A családi házas övezetben kiosztandó háromliteres edényzet teljes mennyisége leszállításra került, ez 13738 db. Az okos edények, melyek a társasházakhoz kerülnek kihelyezésre, műszaki próbája megtörtént, a gyártást megkezdték, de a kivitelező az orosz-ukrán háború okozta piaci helyzetre hivatkozva akadályközléssel élt. Kérte, hogy a szállítási határidőt módosítsák 2022. augusztus végére. A Khg. Nonprofit Kft. kidolgozta az edények lakosságnak történő kiosztásának rendjét, mely szeptemberben megkezdődhet. A közszolgáltató elkészítette a begyűjtési tervét is, mely alapján ő fogja a lakosságot kiértesíteni a pontos begyűjtési napról és a gyakoriságról.”

Legutóbbi interpellációmra az alábbi választ adta a polgármester: „a használt sütőolaj házhoz menő begyűjtésének programja valóban csúszik, aminek legfőbb oka, hogy olyan programot vezetünk be, amit előttünk még senki sem csinált. A Közszolgáltató folyamatosan egyeztet az NHKV Zrt-vel, akivel megegyeztek a finanszírozásról. Jelenleg a szerződések véglegesítése történik. Amint pontosan látjuk a tevékenység mögötti pénzügyi biztosítékot, attól a pillanattól kezdve indul az edények kiosztása, és a gyűjtés is.

Melyik napon kezdik el a háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtését? Hol és mennyiért tárolja a 13.738 db edényt? Mennyibe került eddig ez a program? Várják tényszerű válaszát.

„Szita Károly polgármester a szeptemberben adott válaszát továbbra is fenntartja. Amint pontosan látják a tevékenység mögötti pénzügyi biztosítékot onnantól kezdve indulhat az edények kiosztása, és az olaj begyűjtése.

dr. Nadrai Norbert József képviselő nem kapott választ egy kérdésre, hogy ezeknek az edényeknek a tárolási költsége mennyi. A választ nem fogadta el.”

Újabb két hónap telt el, immár 6 éve csak ígérgetés és nem hasznosult beszerzések történtek. Raktározási és őrzési költségek mennyit tesznek ki eddig? A 2023. évi költségvetés ismeretében, mely naptól gyűjtik be a háztartási használt sütőolajat? Mennyi összeget költöttek eddig? Ebből az összegből mennyi a dologi és mennyi a személyi kifizetés? Kik és milyen összeget kaptak eddig ebből a programból? Mikor kér végre bocsánatot az itt élőktől a hazug ígéretekért és a többéves kudarcért? Ki a felelős? Mi a következménye a súlyos hibának?

Kaposvár, 2023. január 23.               

Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                              képviselő

Szita Károly polgármester egy fillérbe nem került nekünk. Az Unió bürokratikus rendszere miatt nem indult el még mindig, csak az edények még nem a város tulajdona. Addig nem intézi el a rendszert, amíg nem teremtik meg a lehetőséget, hogy a kedvezményezett tulajdonába kerülnek az edények. Nem szeretné, ha gondolnak egyet és elviszik az edényeket. A jelenlegi bürokratikus rendszerrel kell együtt élni. A legutóbbi információ a begyűjtéshez szükséges 42 eszközökkel kapcsolatos dokumentumokat vizsgálják, amint az befejeződik, abban az esetben kezdődhet meg a lakosok tájékoztatása és az edények osztása. Egész addig nem fog beindulni, amíg nem érez 100%os garanciát arra, hogy ez folyamatosan működni is fog.

-----Interpelláció elfogadása-----

dr. Nadrai Norbert József képviselő a soron következő közgyűlésen nem teszi fel a kérdést, de később igen. Nem fogadja el a választ, mert hat éve megy az ígérgetés. Amikor azt hangzott el, hogy megjött a 13738 db edény, akkor megnyugodtak, de így nem. Nem fogadja el a választ.