Használt sütőolaj

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élő környezetükre figyelő polgárok és a Közgyűlés maradék méltóságának megóvása érdekében több kérdést és interpellációt nyújtottam be az évek során a használt sütőolaj összegyűjtésének mintaprogramja kapcsán. Érdemi választ nem kaptak az itt élők az elmúlt 6 év ígérgetései után, amely teljes alkalmatlanságról és hozzá nem értésről tanúskodnak.

Legutóbb 2023 januárjában tárgyalt interpellációmra az alábbi választ adta: „… Az Unió bürokratikus rendszere miatt nem indult el még mindig, csak az edények még nem a város tulajdona. Addig nem intézi el a rendszert, amíg nem teremtik meg a lehetőséget, hogy a kedvezményezett tulajdonába kerülnek az edények. Nem szeretné, ha gondolnak egyet és elviszik az edényeket. A jelenlegi bürokratikus rendszerrel kell együtt élni. A legutóbbi információ a begyűjtéshez szükséges 42 eszközökkel kapcsolatos dokumentumokat vizsgálják, amint az befejeződik, abban az esetben kezdődhet meg a lakosok tájékoztatása és az edények osztása. Egész addig nem fog beindulni, amíg nem érez 100%os garanciát arra, hogy ez folyamatosan működni is fog.

Legutóbb a nyilvánossággal azt közölte, hogy 30 társasház vállalta csak az önök által kidolgozott program keretében a használt sütőolaj összegyűjtését.

Hány darab társasházi tartály áll rendelkezésre? Mennyi társasházi lakóknak adható tartály van? Mennyi családi házas tartályt tudnak biztosítani?

A 2016. évi bejelentéshez képest a 2023. évi költségvetés ismeretében, mely naptól gyűjtik be a háztartási használt sütőolajat Kaposváron? A MOL MOHU milyen rendszerességgel és módon gyűjti be háztartási használt sütőolajat?

Kaposvár, 2023. szeptember 16.                  

Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                              képviselő