hatályba léptető rendelkezések képviselői módosító indítvány

ELŐTERJESZTÉS a szociális vetítési alap bevezetése miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 10.

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(….) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

„4.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 1/A.§ 2. pontja.”

indokolás

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály logikai tagolását. A jogszabály logikai egységeinek sorrendje kötött, így a záró rendelkezéseknél a hatályba léptető rendelkezések, megelőzik az átmeneti rendelkezéseket, a hatályon kívül helyező rendelkezéseket. A Közgyűlés 2022.09.22-i ülésén ugyanerre a szabályra hivatkozó módosításomat, a Jogi Bizottság támogató véleményével elfogadta.