Interpelláció a Dorottya házról sokadszor

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Előzmények:

„Többször szólaltam fel a Dorottya Ház felújítása után, a rossz kivitelezés és a lajhár tempóban vánszorgó üzemeltetés beindítása miatt.

2021. augusztus 23-i rendkívüli Közgyűlésen kérdésemre Borhi Zsombor alpolgármestert kérte fel, hogy válaszoljon, aki az alábbi választ adta:”… a garanciális hibák listája a kivitelezőhöz továbbításra került, várhatóan rövid időn belül választ kapnak, mikor történnek meg a javítások. A ház alsó szintjén jobboldalra fog átköltözni a Tourinform Iroda az ősz folyamán, baloldalt alul a kávézó helyén egy színvonalas bistro fog üzemelni, az első emeleten egy Dámák diadalma című kiállítás fog megvalósulni. A kisebb és a nagyobb rendezvény termekben rendezvényeket fognak szervezni. A héten véglegesedik az eszközlista, ami alapján közbeszerzést fognak tudni kiírni. Sajnos azért haladtak lassan, mert a kiállításnak a koncepciója változott menetközben, most találták meg azt, ami tényleg egy nagyon színvonalas kiállítást jelenthet majd a városban. Ez alapján a közbeszerzés kiírásra fog kerülni, amikor ez lezajlott utána fog tudni a kiállítás megvalósulni. Az alsó szint várhatóan az idei évben (2021) benépesül, a felső szint várhatóan (2022) tavasszal.

2022. április 28-án a legutóbbi felszólalásomkor interpellációmban jeleztem, hogy a polgármester úr 2021. február 10-én közösségi oldalán közzétett helyszín bejáráson közölte, hogy február végéig meg kell kapnia az önkormányzatnak a kulcsot.

2022. június közepén, jóval több mint egy év után, miért nem működik a bisztró, amely bevételt hozhat? Miért nincs kijavítva a nyári turisztikai szezon előtt a felpúposodott és megrepedt homlokzat?

Ma már azt kell kérdeznem, hogy a felpúposodott és megrepedt homlokzatot, amely lemállott A jeges esőtől, mikor javítja ki a kivitelező?

Ki volt személy szerint a műszaki ellenőr a Dorottya Ház felújításánál?  Ki vette át személy szerint a Dorottya Ház felújítását? Milyen felelősség-megállapítás történt?

A Dorottya Ház kivitelezési hibái mekkora összegű garanciális javítást jelent, ezek melyik napon készülnek el maradéktalanul? Milyen összegű az önkormányzat elmaradt bevétele eddig?

Képviselőtársunk hívta fel rá a figyelmemet, hogy a Dorottya Ház barna felirata sérüléseinél rózsaszín habanyag látszik. A lehullott darabot megtekintve, egy pihekönnyű műanyaghabból készült a felirat. Jelezték Önnek, hogy a Dorottya Ház barna felirata habból készül, ami nem a tartósságáról híres? Mit kíván ezek után tenni?

Mikor cselekszik is végre, a szavak itt már nem mentik a felelősöket?

Szita Károly polgármester a Dorottya ház műszaki átadása után felmerült hibák 36 hónapig garanciálisak, ingyen el kell végezni. 2023. március 31-én jár le. Az egy éves garanciális bejárásnál a hibák kijavítása 2022.szeptember 5-i megtörténnek. A konyhatechnológiák egyeztetése a KFF-nél van. Abban a pillanatban, amikor megkapják a választ, abban a pillanatban ki lesz írva.

dr. Nadrai Norbert József képviselő nem tudja elfogadni a választ. Javasolta, hogy rendszeresen számoltassák be a beruházót a műszaki bizottság előtt. Ilyen mértékű határidő csúszások nem indokoltak felelősség megállapítása és jogkövetkezmény nélkül.

Szita Károly polgármester a válasza az, amit áprilisban elmondott. Kérte a jegyzőt, ha két közgyűlésen ugyanazt az interpellációt nyújtják be, akkor arra fogja kérni a képviselőtestületet, hogy ne engedélyezze.

dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ nem tudja elfogadni. Ha két közgyűlés között megoldódna a probléma, akkor nem kellene interpellálni.”

Dorottya ház műszaki átadása után felmerült hibák 36 hónapig garanciálisak, ingyen el kell végezni, ami 2023. március 31-én jár le. Az egy éves garanciális bejárásnál a hibák kijavítása 2022.szeptember 5-i megtörténnek, állította a polgármester.

A polgármester válasza nem felel meg a megvalósult tényeknek, a felpúposodott homlokzati vakolást nem javították ki a jégverésig, amely leverte azt. Ennek javítására nemrég került sorra, amely foltosan készült el. A felirat betűit nem javították ki, ahogy a repedéseket sem, továbbá a hátsó rész hibáit sem javították ki.

A kérdés továbbra is az, mikor végzik el megfelelő minőségben a javítást, úgy, ahogy egy 1,2 md-os beruházás után joggal elvárható? A rossz kivitelezésért ki a felelős? Az átadás óta történt javításokat ki vette át? Két nyári szezon maradt ki a bisztró üzemeltetése nélkül. Mikor nyit a Dorottya ház bisztrója?

„Borhi Zsombor alpolgármester által felolvasott válasz: A műszaki átadást követő egy éven belül megtartott garanciális bejárás jegyzőkönyvében rögzítve lettek a hibák és a javításra előírt határidők, ahogy azt már előző interpellációjára adott válaszban is jelezték. Az épület használatát zavaró hibák javítását kivitelező 2022. szeptember 15-ig elvégezte. A homlokzatvakolaton jelentkező hibák javítására kijelölt határidő az épület konszolidációját követően legkésőbb 2023. szeptember 15-ben került meghatározásra, azonban azokon a felületeken, ahol a 2022. májusi jégeső a homlokzaton keletkezett felpúposodásokon a vakolatot leverte, a javítást a kivitelező előtt elvégezte. A vendéglátó egység kapcsán tájékoztatom, hogy az eszközök beszerzése folyamatban van.

A bizottsági ülésen kérdésemre válaszolva 2023. november 17-ét jelölték meg a nyitás napjának.

Ki a felelős, hogy a harmadik nyári szezont nem kezdi meg az 1,2 md Ft-ért felújított épület? Mikor javítják ki a lefestett habfeliratot az épületen?

Télen várhatóan be is zár az épület a fűtés miatt? Mekkora összeget és milyen célokra költött az önkormányzat az 1,2 md Ft felett, függöny, szellőző stb? Ki nem kér bocsánatot ismét? Tervezés, kivitelezés kapcsán a többletköltségek megtérítése iránt, mit tett?

Kaposvár, 2023. április 23.                     Köszönti:

Dr. Nadrai Norbert József   

                                                                                              képviselő