INTERPELLÁCIÓ a hulladékokról

interpelláció

Polgármester úr!

Többen aggódva figyelik a híreket a hulladékgazdálkodási rendszer államosításáról. Egy működő rendszer átalakításakor az érintettek joggal félnek attól, hogy a bőrükre megy az átalakítás, rajtuk takarékoskodnak, miközben értelmetlen luxusberuházásokra aránytalan összegeket költenek el. A kincstári ámító szöveg már nem jön be, mely szerint az érintettek semmit nem éreznek meg a változásból.

A 2021. december 7-i Közgyűlés által tartott közmeghallgatáson, a 2022. január 27-i és a 2022. február 24-i Közgyűlésen is kérdésként merült fel a külön szemeteszsákok fizetésének módja: A 2021. december 7-i Közgyűlésen a polgármesteri válasz így hangzott a közmeghallgatáson megjelent lakók előtt: „…Már hallottam egyszer ezt a problémát, jelen pillanatban nem tudom ezt a választ, de meg fogom oldani. …Meg fogom oldani, hogy ha bemennek, elvihetik a zsákok, de fizethessék is ki, ne kelljen postára menni. Valamit ki fognak találni, állítanak be egy pénztárost. Már megoldottuk, most mondja Jegyző úr, ki lehet fizetni helyben.”

A 2022. január 27-i alpolgármesteri válasz szerint: „…Készpénzes fizetésre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt. sem Kaposváron, sem más városokban nem ad lehetőséget.

A 2022. február 24-i Közgyűlésen elmondtam, hogy a 2021. december 7-i közmeghallgatáson adott válasz, mely szerint a probléma megoldott, nem helyt álló.

Kérdésemre, hogy mi tesz azért, hogy a lakók az önkormányzat által korábban végzett feladatellátásának megfelelően a modern fizetési módokon jussanak hozzá a szolgáltatáshoz, polgármester úr azt a választ adta, hogy sajnos a közmeghallgatáson a kaposváriaknak adott válasza nem volt helytálló. Tájékoztatott továbbá arról, hogy megkeresték a céget annak érdekében, hogy a kaposvári központi posta épületében nyitott személyes ügyfélszolgálati pontjukon legyen lehetőség a zsákok vásárlására, így aki azonnali készpénzes fizetési módos kíván igénybe venni élhessen ezzel a lehetőséggel is. Kapott-e választ a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt.-től? A közmeghallgatás óta eltelt 4 hónap. Melyik naptól van lehetőség a kaposvári központi posta épületében szemeteszsákok vásárlására készpénzzel? Szita Károly polgármester a többlethulladékos emblémázott hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban feltett kérdését megválaszolta 2022. január 27-én, ugyanezt megválaszolta 2021. június 18-án. Az elmúlt időszak alatt a véleménye nem változott.

Ez a példa jól mutatja, hogy az itt élők számára komoly változást jelentenek az államosítások, amelyek mellett a polgármester az alakuló ülésen lándzsát tört, szembe helyezkedve az általam képviselt önkormányzati magasabb szintű korábbi feladatellátással.

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladat-ellátási kötelezettsége megszűnik, az államosítás után koncessziós rendszer bevezetésével látják el. 2023. július 1-jét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végzi a magyarországi települési szilárd hulladék begyűjtését, valamint gondoskodik annak kezeléséről. Ide tartozik a hulladékgyűjtés, szállítás, a kezelés és a hulladékkal való kereskedést.

Milyen változást jelent az újabb államosítás az itt élők számára? Az itt élők véleményét, mikor kívánja megismerni a hulladékok súly szerinti külön osztályozásának előírásáról? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez az osztályozás valójában egy költséges munkafolyamat, amit áthárítanak az itt élőkre, majd a kereskedelmi hasznot a kereskedésre jogosult teszi el? Várjuk tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2023. június 19.                                              Köszönti: Dr. Nadrai Norbert József                                                                                                                                                                  képviselő