Interpelláció mennyibe került az újabb görpark?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élők képviseletében kérdezem:

A Közgyűlés 190/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 2. pontja alapján az alábbi döntést hozta:” A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázat összköltsége bruttó 46.872.398,- forint, a Támogató bruttó 20 millió forint összegű támogatásának biztosítása mellett a megvalósításhoz szükséges bruttó 26.872.398,- forint önerőt biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 24. számú céltartalék mellékletében „KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű elkülönített keret terhére.”

Egy hónappal később az önerő 48 millió lett a 2022. évi költségvetésben, majd 73 millióról beszélt összköltségként. Kérdésemre válaszolva Polgármester úr betegsége alatt alpolgármester úr az alábbi választ adta: „a pumpapark költségeinek különbségét a tereprendezési költségek okozzák.”

A 100 méterre lévő pár éve korszerűsített görpark és a mellette lévő földes ugrató dombok nem szolgálták volna az igényeket, mint eddig a válság idején? Kíván-e bocsánatot kérni az itt élőktől és azoktól, akiknek a figyelmeztetésével, ellenszavazatával többször is szembe helyezkedve átverte a pénzszóró javaslatát?

2022.11.24-i Közgyűlésen a POLGÁRMESTER ELTÁVOZOTT helyette Borhi Zsombor alpolgármester az alábbi választ olvasta fel: „a kerékpáros pumpapálya megvalósításáról még jóval a gazdasági válság előtt 2021 decemberében (megjegyzés: tényszerűen nem igaz állítás 2021.11.15. óta hatósági áras volt már az üzemanyag, 2021. októberi árakon rögzítették a hatósági áras élelmiszereket) döntöttünk a kaposvári fiatalok kérésére. A beruházás teljes mértékben beleillik Kaposvár hosszú távú fejlesztési elképzeléseibe. A pálya megvalósításának összköltsége szerződés szerint 46.872.398,- forint, a pálya melletti terület rendezésének költsége 20.548.600,- forint, amely összesen 67.420.998,- forint. A pálya megépítésével eltűnik a Városliget utolsó mocsaras, nádassal benőtt elhanyagolt területe.”

A 2023.02.23. Közgyűlésen tárgyalja a 2022. évi költségvetés módosítását, amely tartalmazza: „a Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt 68.000.000 Ft, az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása 968.000 Ft.” Bizottsági ülésen a polgármester képviselője kérdésemre azt mondta ez a valódi költség. Az interpellációra adott polgármesteri válaszhoz képest 1.547.002 Ft-tal több. Az interpellációban adott nem tényszerű számadatért ki felel? Mennyibe kerültek ténylegesen az új görpark buckái az itt élőknek telekvásárlással, tereprendezéssel? Hasonló méretű pálya más városban mennyibe került? Melyik napon teszik járhatóvá a Vásártéri út járdáját? Melyik napon lesz a járda kijavítva és közvilágítással ellátva? Ki a felelős ezért a pazarlásért és a rossz, sötét járdaszakaszért? Ki nem kér ezért bocsánatot az itt élőktől?

„A 2023.02.23. Közgyűlésen Szita Károly polgármester válaszként három számot mondott, hogy mibe került a pumpapálya. A pumpapálya megépítésének létjogosultságát az bizonyítja, hogy már most tömegek vannak ott és használják. A Vásártéri úti járda is fel lesz újítva attól a pillanattól kezdve, amikor meg lesz rá a megfelelő lehetőség, hogy forrást tudnak rá biztosítani. Már három éve szerette volna megújítani, de mindig volt nála fontosabb. Lakótelepi járda, ahol többen járnak. 6 millió forintért vásárolták a telket, a kivitelezés a környezetrendezés költsége 67.420.998,-Ft volt, a műszaki dokumentáció költsége 967.740,-Ft volt, míg a műszaki ellenőrzésé 495.300,-Ft volt.

„Dr. Nadrai Norbert József képviselő örömmel hallotta, hogy teljesen képben van, hogy melyik az a szakasz, ahol rossz a járda. Három rész van, ahol meg kell oldani, hogy ne legyen sáros. Nem lehet átugrani azokat, zúzott kővel meg lehetne oldani. Két szakaszon már ott van a kő, a harmadikon még nincs. Nem fogadta el a választ a járda miatt.”

Mint kiderült az esőben suttyomban átadott újabb görpark, új nevén pumpapálya 80 millió közpénzt emésztett fel a mocsaras részén a Városligetnek. Itt nincs parkoló, így az út mentén parkoló szülők a kisebbekkel, majd a biciklikkel átugorva az árkot „élvezhetik” az új közpénzből megvalósult 80 milliós pár buckát. Használják is minél többen, ha már nem a közvilágítás visszakapcsolása, nem a járda javítása, az egészségügy, oktatás, várostisztaság az elsődleges a mai négy politikai városvezető számára.

A kérdés, hogy az előző Közgyűlésen adott polgármesteri válasz szerint 74.884.038 Ft összköltség és az átadáskor mondott 80.000.000 Ft különbözete hova tűnt? Hova tűnt 5.115.962 Ft? Ebből le lehet önteni kaviccsal a harmadik sáros járdaszakaszt is, még a város négy politikai vezetőjének elfogadható kivitelezési költségek mellett is?

Melyik napon kap egy talicska kavicsot a hiányzó járdaszakasz, a hiányzó forrásig? Mire ment el a válság alatt kezdett 26 milliós önerős luxusberuházásként indult végül 80 millió közpénzt felemésztő buckaépítésből 5.115.962 Ft, amit az előző Közgyűlésen elhallgatott? Ki nem kér bocsánatot az itt élőktől a válság alatti pénzszórásért? Kamerán kívül az államtitkárt felvilágosította az által megfelelő ár-érték arány hibás elképzeléséről bemutatva a pár bucka árát a helyiek pénzéből, az itt élők bérét és a kaposváriak értékrendjét? Soroljon fel három olyan pályázattal támogatott építési beruházást, ahol 60 milliós kaposvári és 20 milliós külső forrás arányának megfelelően valósult meg a kivitelezés!

A felvételről átjön a feszültség, az ugratások mögött megbújó ellenszenve a 80 millió közpénz válság alatt felemésztő luxusberuházás iránt.

Az államtitkárt elküldte az újabb pumpapálya és egyéb közpénzt felemésztő látványos ötleteivel együtt oda, ahol van pénz erre, egészségügy, oktatás, köztisztaság, utak, járdák fejlesztése helyett?

Az itt élők várják őszinte válaszát.

Kaposvár, 2023. április 23.               Köszönti:       

Dr. Nadrai Norbert József       

            képviselő