INTERPELLÁCIÓ a pedagógusokról

 

Tisztelt Polgármester úr!

Hány pedagógus hagyta el a pályát a kaposvári közoktatást és köznevelést az elmúlt négy évben? Az új státusz törvény miatt, hány pedagógus nem folytatta hivatását?

Hány nem szakos tanári helyettesítő van jelenleg? Maradtak el órák a pedagógus hiány miatt?

Az ideiglenesen kötelező covid oltás elrendelése következtében, hány pedagógust küldtek el? Hányan tértek vissza a pályára?

A Magyar Közoktatás Napja NOVEMBER 22-e 1991-től. Hónapok óta tart a diákok tiltakozása tüntetéssel, élőlánccal kiállva saját és tanáraik érdekében: NINCS TANÁR, NINCS JÖVŐ! A korfa képek riasztóak, alig van 50 év alatti tanár, tanító, a nagy része 50, illetve 60 év feletti. Kaposvár aranykora volt, amikor erős önkormányzattal rendelkezett. Az állampárt összeomlása után több mint 20 évig volt iskolafenntartó a város, jó gazda gondosságával járt el. A bírói joggyakorlatban ismert kifejezés a polgári jogi területen. A „jó gazda gondossága” azt jelenti, hogy nemcsak ő maga tartja be a szerződésben foglaltakat, hanem a vele szerződést kötő féllel is betartatja azt. Az államosítás totális kudarc, a pénz kiszivattyúzása tény. Az önkormányzatok többet fordítottak az iskolák működtetésére, mint az állam és ez nem csak pénzben történt. A helyi költségvetés egyik legnagyobb szelete volt az oktatás és nevelés, de nem csupán a résztvevők, épületek száma indokolta a megkülönböztetett figyelmet, hanem a józan ész is. A közoktatás és nevelés a legnagyobb tömeget érintő helyi közös ügy, így az önkormányzat megítélése a választásokon nagy részt ezen is múlt.

Az öt éves várospolitikai program tárgyalásakor a 2019. október 31-i alakuló ülésen az itt élőktől érkezett jelzések alapján az alábbi kérdéseket tettem fel az erős önkormányzati rendszer visszaállítása, a kaposváriak magas színvonalú közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében:

„Az elmúlt önkormányzati rendszer átalakítása során sok feladat átkerült az államhoz, vannak-e már olyan tapasztalatok, amit az elkövetkezendő öt évben érdemes átgondolni, hogy milyen feladatokat tudna átvállalni az önkormányzat? Tehát, hogy azok a feladatátadások oktatásban, egészségügyben, amit úgy lát, hogy az elkövetkező öt évben érdemes megvizsgálni, hogy önkormányzati szinten történjen. Amit már átadtak az államnak, abból hatékonyan működik-e, jobban működik-e, mint az önkormányzati rendszerben. Ha ezt egy kutatás, vizsgálat alapján úgy értékelik, hogy az önkormányzati decentralizált hatáskör ellátás hatékonyabb, van-e értelme ezeket visszavenni?”

A polgármesteri válasz az államosítás pártján volt:

Semmit nem kíván visszakérni, amit hatékonyabban tud egy állam ellátni, mint amit az önkormányzatok el tudnak látni. Nem az a lényeg ki végzi a feladatot, hanem az a lényeg, hogy milyen szolgálatot tud tenni a város polgárainak a feladat ellátásával. Lát még olyan feladatokat, amely nem a visszarendeződést jelentené, hanem inkább azt, hogy az államnak adjanak még át, mert a nagyobb erő ott van, hogy hatékonyabban el tudják ezt érni, például közszolgáltatások tekintetében.”

Kettőnk között ez az értékrendi különbség. Képviselőként az erős önkormányzatban, a helyben nyújtott közszolgáltatások magas színvonalában, a szabadságban hiszek. A közel 30 éve polgármester az utóbbi évtizedben egy államosított, központosított rendszert szolgál ki, alávetett pozícióban.

Az általam benyújtott SZÁNDÉKNYILATKOZATOT, amelyben Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilváníthatta volna, hogy egyetért a diákság követelésével, és azzal, hogy a közoktatás azonnali reformjára van szükség, nem engedte tárgyalni.

Tisztázzuk Ön egyetért a közoktatás jelenlegi államosított rendszerével? Nem az önkormányzati iskolák rendszere volt jobb?

A diákok egyenlő esélyeket kell, hogy kapjanak függetlenül a fenntartótól, ezért a jelenleg legmagasabb állami finanszírozásra jogosult valamennyi kaposvári iskolába járó diák?

Az iskolák igazgatói kapják vissza teljes jogkörüket és felelősségüket? Az igazgatókat a korábbi törvényi szabályozásban meghatározott véleményezési jogkör ismeretében a Közgyűlés nevezze ki és mentse fel? A szervezeti hatékonyság miatti munkaszervezés ne jelenjen meg az iskolák nevében, töröljék a jogszabályokból a tagiskola megnevezést?

Hogyan gondolkodik a közoktatásról a város polgármestere?

Kaposvár, 2023. november 26.                     

Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                              képviselő