KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Beszerzési Szabályzat módosításáról

Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosításáról 

Módosító javaslat

Javaslom, hogy az átláthatóság érdekében az értékelő munkacsoportot szűntesse meg a Közgyűlés és feladat ellátását a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. A Bizottság meghívója, napirendi pontjai, jegyzőkönyve nyilvános. A bizottság dönthet állandó meghívottakról és eseti szakértők igénybevételéről.