KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY előmeneteli bértábla

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáról és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

….kiegészítő határozati javaslat

…….. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói számára dolgozzon ki bértáblát, akiknek a jövedelme nem a köztisztviselői illetményalap alapján képződik és terjessze a Közgyűlés elé. A bértábla elfogadásáig a rendkívüli megélhetési válság miatt inflációs bérkiegészítést állapítson meg a legalacsonyabb bérekkel rendelkezők számára, egyeztetve a dolgozói érdek-képviselettel annak összegéről és formájáról.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató

Határidő: bértábla kidolgozása 2024.05.01., inflációs bérkiegészítés: soron kívül

 

Indokolás

 

2022-ben a polgármester a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot jelentett be az év elején. Ezzel azóta sem találkoztak a dolgozók, nem tudnak évekre előre tervezni, amely a fiataloknál a családalapításhoz és gyermekvállaláshoz, középkorúaknál gyermekeik taníttatásához, nyugdíj előtt állóknál a nyugdíjas évek tervezéséhez feltétlenül szükséges.

2022. szeptember 22-én elmondott interpellációm: „Polgármester úr a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot jelentett be az év elején. Ezzel még nem találkoztak. A vezető felelősséggel tartozik a vele dolgozókért. Eltelt IDŐ ALATT megszületett végre az ötéves bérfejlesztési program? Az alacsony jövedelmű dolgozóknak megélhetési problémái vannak. Terveznek-e inflációs bérkiegészítést? Sok dolgozó figyeli a válaszát.”

Akkor az előterjesztés tárgyalása során nem tapasztaltam jelentős változást az arrogáns, csak a városvezetői bérek kiugróan magas 30%-os, a milliós havijuk fejenként több mint havi 300.000 Ft-os emelése mellett, ami 2022. január 1. napjára visszamenőleges volt.