KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY hűségjutalom emelése évente

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

……/2024. (…..)

önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A hűségjutalom összege:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egy havi

b) legalább 15 éves jogviszony esetén másfél havi,

c) legalább 20 éves jogviszony esetén két havi,

d) legalább 25 éves jogviszony esetén két és fél havi

e) legalább 30 éves jogviszony esetén három havi,

f) legalább 35 éves jogviszony esetén négy havi

g) legalább 40 éves jogviszony esetén öt havi.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Kaposvár, 2024. február 15.

                        Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

                        polgármester                                                              jegyző

 

 

Általános indokolás

Módosító javaslatom lényege, hogy a dolgozók havi jövedelmének meghatározott hányadában határozzuk meg a juttatás mértékét a kiemelkedően magas infláció miatt, valamint az általános ágazati szabályozásoknak megfelelően. A polgármester legmagasabb jubileumi jutalmának összege 4.986.000, -Ft, (nettó 3.315.690 Ft) míg a szociális és gyermekjóléti ellátásban dolgozóé nettó 232.750 Ft. A polgármester és az ágazati dolgozó bére között jelentős, sokszoros különbség van, ami 2022. január 1. napjától a polgármester járandóságának 30%-os emelésével tovább nőt (összes havija: 1.495.000 Ft, ami 348.220 Ft havi pluszt jelent). A durva bérszakadék miatt indokolt azonos jogviszony időszakokra hónapban meghatározni a havi többletjuttatás mértékét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A hűségjutalom összege a jelenleg:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 100.000, - Ft, nettó   66.500 Ft

b) legalább 15 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 150.000, - Ft, nettó   99.750 Ft

c) legalább 20 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 200.000, - Ft, nettó 133.000 Ft

d) legalább 25 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 250.000, - Ft, nettó 166.250 Ft

e) legalább 30 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 300.000, - Ft, nettó 199.500 Ft

f) legalább 35 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 350.000, - Ft, nettó    232.750 Ft

Ezek a nettó összegek elfogadhatatlanok a polgármester által felvett összeghez képest. A folyamatos pénzromlás miatt az értékmegőrzése nem biztosított évente módosítást igényelne. Ha hosszú távra tervezünk a havi megállapítás indokolt az általánosan elfogadott jogállási törvényeknek megfelelően.