KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY illetményalap 70.300 Ft 17%-os emelés

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáról és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…/2024. (…..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

23. § A Közgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 68.000 Ft-ban állapítja meg

23. § A Közgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 70.300 Ft-ban állapítja meg

Kaposvár, 2024. február 15.

                        Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

                        polgármester                                                              jegyző

Indokolás

A rendeletmódosító javaslat a KSH adataihoz tavalyi inflációhoz közelítő 17%-os emelést tartalmaz. Az idénre hirdetett egy százalékos infláció ellenére 2024. évre a temetések minden egyes tételét 17%-kal emelte meg a Közgyűlés többsége, ami 50.000 és 60.000 Ft-os emelést jelent a temetés módja szerint. De a pénzügyi szolgáltatók díjemelései (távközlés, bank, biztosító stb.) hasonló emelést vezetnek be, amely az itt dolgozók reálbérét tovább csökkenti.

2022-ben a polgármester a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot jelentett be az év elején. Ezzel azóta sem találkoztak a dolgozók, nem tudnak évekre előre tervezni, amely a fiataloknál a családalapításhoz és gyermekvállaláshoz, középkorúaknál gyermekeik taníttatásához, nyugdíj előtt állóknál a nyugdíjas évek tervezéséhez feltétlenül szükséges.

2022. szeptember 22-én elmondott interpellációm: „Polgármester úr a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot jelentett be az év elején. Ezzel még nem találkoztak. A vezető felelősséggel tartozik a vele dolgozókért.

Akkor az előterjesztés tárgyalása során nem tapasztaltam jelentős változást az arrogáns, csak a városvezetői bérek kiugróan magas 30%-os, a milliós havijuk fejenként több mint havi 300.000 Ft-os emelése mellett, ami 2022. január 1. napjára visszamenőleges volt.

Az illetményalap összege 38 650 Ft 2008. és 2018. között. Az önkormányzati választások közeledtével 2018-ban 40.000 Ft-ra, majd 2019-ben 46.380 Ft-ra emelte a Közgyűlés. 2022. évben 52.000 Ft-ban állapította meg, amely 12%-os emelést jelentett.

A dolgozók jövedelmének 2022. évi emelése az illetményalap 12%-os, majd a 2023. január 1-től 7,5%-os, július 1-től 7,5%-os korrekciója a keresetek reálértékének drasztikus csökkenését jelentette és jelenti ma is.

A KSH 2022.évre 14,5%-os inflációt mondott, amelytől magasabb az alapvető termékek emelése, egyes termékeknél 50% feletti volt kenyér, zsír, wc papír. Az EU-ban itt volt a legmagasabb az infláció. A KSH 2023.évre 17,6%-os inflációt mondott, amelytől magasabb volt továbbra is az alapvető termékek emelése. Az EU-ban továbbra is itt volt a legmagasabb az infláció.

Látványosan leszakadtak a városházi bérek. Az itt dolgozóknak szigorú összeférhetetlenségi és etikai szabályoknak kell megfelelniük, a pártatlanság érdekében nem vehetnek részt politikai szerepvállalásban és a közösségi hálón, sajtóban sem nyilvánulhatnának meg szabadon, tartaniuk kellene magukat az etikai előírásokhoz. Nem vállalhatnak másodállást, csak korlátozott körben a munkáltató engedélyével. Megélhetési forrásuk az illetményük, amely jelenlegi szinten a súlyos gazdasági válság miatt a pénz értékvesztése okán veszélyezteti családjuk megélhetését. Az elszabaduló árak, a forint árfolyamának esése és kamatemelési döntés miatt a hiteltörlesztő-részletek is vállalhatatlan mértékben megugrottak.

Az általam javasolt elemzések elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése képes lenne bemutatni, hogy a városvezetők milliós havijának, fejenkénti több mint 300.000 forintos emeléséhez képest milyen mértékben szakad le az itt élők bére, holott a Közgyűlés 5 éves gazdasági programja az itt élők és nem csak a polgármester és három helyettese bérének 30%-os emeléséről szól.

Az itt élők reakciója a vezetői béremelés mértékére, hogy sokak havi nettója nem éri el az emelés mértékét és nem jár hozzá még egy millió pluszban, se ingyen parkolás. Továbbá nem érzékelik, hogy a közterületek állapota megfelelő teljesítményt mutatnának a városvezetői munkában, míg tőlük a munkáltató megköveteli a magas szintű munkavégzést.