KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY költségvetés kodifikációs javaslat

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

....../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

 

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

indokolás

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály logikai tagolását. A jogszabály logikai tagolásában a bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett, zárójelek közé foglalt arab számozással kell megjelölni, amennyiben több bekezdés van. Ennek hiányában nincs külön bekezdés, nem kell számozni sem. A Közgyűlés 2022.09.22-i ülésén hasonló kodifikációs módosításomat, a Jogi Bizottság támogató véleményével elfogadta.