KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY választási plakáthelyeket ne egy párt határozza meg

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....../2024. (….) önkormányzati rendelet

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§-a és 8. számú melléklete hatályát veszti.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2024. november 15.

 

Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

polgármester                                                  jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2024. ( …) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosítása hatályon kívül helyezést tartalmaz. 2019-ig az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei a helyi választási iroda vezetőjének kompetenciájába tartozott.

A helyi választási iroda vezetője az adott városrész leginkább látogatott helyeire javasolta a plakáthelyek telepítését. A választási kampány kezdetekor egyeztetést hívott össze a jelölő szervezetek képviselőivel és aktualizálta az igényeknek megfelelően a helyszíneket és a plakáthelyek méreteit.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés.

A Közgyűlés 2019. február 28-i ülésén az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneit beemelte a R. szabályozásába, ezzel a választási iroda vezetője helyett a mindenkori Közgyűlési többség minősített többséggel módosíthat a helyszíneken, amely életszerűtlen. A jelenlegi helyszínek között nem szerepelnek a bevásárló központok, mint legforgalmasabb helyszínek és egyes esetekben eldugott helyeken találhatóak.

A javaslat a közel 30 éves korábbi rugalmas és életszerű helyzetet javasolja visszaállítani.

A R. hatályos rendelkezése szerint közterületen a meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el. Ez olyan általános korlátozás, amely szembe megy a törvényi szabályozással. Egyes területekre hozott eltérő szabály indokoltsága nem tartalmazhat olyan megkülönböztetést a törvényi szabályozáson túl, hogy az csak választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésekre vonatkozik.

2. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei

 s.sz.    Tábla helye db

 1         Bartók Béla u. 23. előtt 2

 2         Táncsics u.-Kandó K. csomópont (ABC előtt) 3

 3         Béla király u. buszforduló 3

 4         Donneri gyalogos felüljáró (D-i oldal) 1

 5         Martyn park 3

 6         Lonkahegyi út 15-ös busz végállomása 3

 7         Rét u. 2. orvosi rendelő 3

 8         Töröcske, Fenyves u-Gyöngyvirág u. csomópont 3

 9         Gilice u. 47.előtt 1

 10       Erdősor u. -Madár u-i ABC előtt 3

 11       Cseri út 16. Előtt (Közl.Központ) 3

 12       Kőrösi Cs.S.u.- Tókaj u. csomópont  3

 13       Madár u.-Fekete I. u. csomópont 3

 14       Hajnóczy u. -Kanizsai utca csomópont 2

 15       Vásártéri u.-dr. Kaposváry G. u.  3

 16       Béke u. 93 előtt 2

 17       Füredi u. -48-as Ifjúság útja csomópont (Déli oldal) 3

 18       Szondi u 2. parkoló bejárat (Béke u. felől) 2

 19       Béke u. (Szondi u-Toldi u csomópont között.) 3

 20       Füredi u-48-as Ifjúság útja csomópont (Északi oldal) 2

 21       Béke u.-i Orvosi Rendelő előtt 2

 22       DOMUS előtti tér 3

 23       Zárda u.,Zárda köz bejárata 3

 24       Somssich P. u-Ezredév u. csomópont 3

 25       Berzsenyi u.-Konrtássy u.csomópont 3

 26       Bajcsy-Zs.u.-Tallián Gy. u. csomópont 1

 27       Petőfi tér Keleti-i része 3

 28       Petőfi téri gyalogos felüljáró mellett 3

 29       Dózsa Gy.u. (Színház előtt) 3

 30       Anna u.- Rákóczi tér csomópont 2

 31       Pécsi u.Rákóczi pálya,Autószalon előtt 2

 32       Kossuth tér (Északi rész) 2

 33       Széchenyi tér burkolaton 2

 34       48-as Ifj. u.- Szent Imre u.csomópont  2

 35       Fodor József tér 3

 36       Munkácsy M. Gimnázium előtt 3

 37       48-as Ifj u. (Aldi áruház előtt) 3

 38       Honvéd utcai aluljáró Déli oldala 3

 39       Honvéd u. 18-24 között 3

 40       48-as Ifj.u.- Honvéd u. csomópont (páros oldal) 2

 41       Sávház u.- Honvéd u. csomópont 2

 42       Petőfi u. 21 számmal szemben  3

 43       Árpád u. -Tallián u. csomópont 3

 44       Németh I. fasor - Tallián u. csomópont 3

 45       Virág u.-Damj.csomópont + Virág u. -Bajcsy csomópont 3

 46       Pécsi u. (Cukorgyár köz bejárat) 3

 47       Árpád u. -Ond vezér u. csomópont 3

 48       Pécsi u.- Gyár u. csomópont 3

 49       Pécsi u. ABC (Nádasdi u.) 3

 50       Pécsi u. 100. (Gazdabolt előtt) 3

 51       Pécsi u. 217. előtt (Bekötő út mellett) 3

 52       Búzavirág u. 7. előtti csomópont 3

 53       Búzavirág u. -Pipacs u. csomópont 2

 54       Füredi u. ABC pavilonsor előtt 3

 55       Kinizsi ltp. bejárata (a 109. sz. Óvoda és volt Leányotthon között) 3

 56       Kinizsi ltp. 1. sz. mellti zöldterület 1

 57       Arany tér Ny, É, K-i része (3 helyszín) 3

 58       Kisfaludy u.- Bem u. csomópont 3

 59       Losonc köz körforgalom 3

 60       Honvéd u-i ABC (öböl É-i fele) 3

 61       Kisfaludy u.-Nagyszeben utcai csomópont  3

 62       Mentőállomás előtt bevezető út 3

 63       Hegyi u.- Pázmány P. u. csomópont 2

 64       Zaranyi lakótelepi ABC előtt 3

 65       Sopron utca 12-es busz fordulója 3

 66       Toponári u.- Kócsa u. csomópont 3

 67       Toponári u.-Kemping u. csomópont 3

 68       Toponári u. 62-vel szemben  3

 69       Répás-puszta (bolt) 3

 70       Fészerlak puszta (harangláb) 3

 71       Kaposfüredi út- Forrás köz csomópont 3

 72       Állomás u.-Alkotmány u. csomópont 3

 73       Kaposfüred Orvosi rendelő (pavilonsor) 3

 74       Szőlőhegyi u.-Tőzike u. csomópont 3

 75       Szőlőhegyi u. -Kisközi u. csomópont 3