KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY zártkerti utak fejlesztésének 260 milliós keretét fenntartja

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáról és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

….kiegészítő határozati javaslat

…….. A Közgyűlés elkötelezett a zártkerti utak fejlesztése mellet, így a 260 milliós 2023-ban erre szánt keretet továbbra is fenntartja. A 2024. évi útfelújítással érintett utcák kijelölését, az elvégzendő feladatokat az érintett utcák lakóival előzetesen egyezteti. Az előző évben végzett munkák minőségi ellenőrzéséről és a garanciális javítások elvégzéséről az itt élők tájékoztatása mellett gondoskodik.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

   Balogh Beáta igazgató

Határidő: 2024.05.01.

 

 

Indokolás

 

A korábbi évekhez képest többszörösét költötte az önkormányzat a zártkerti utak javítására. Az itt élők elégedettségének felmérése ugyanúgy fontos, mint a belterület utak, járdák esetében. A nem megfelelő munkavégzés estén a garanciális javítás elvégeztetése az önkormányzat felelős gazdálkodásának része.