Kérdés tanárok, diákok, tüntetések

KÉRDÉS

Tisztelt Polgármester úr!

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ ELŐTERJESZTÉST nyújtottam be a 2022.11.24-i ülésre a diák és pedagógus tüntetés után, kifejezendő a Közgyűlés támogatását.

Polgármester: „…Nadrai képviselő úr előterjesztése, amely egy szándéknyilatkozat tételről szól az oktatással kapcsolatban. Ezt sem javasolta napirendre tűzni. Egyetért, hogy magasabb bért kapjanak a pedagógusok, de folyamatban van egy uniós támogatás erre a célra.”

„Határozati javaslat:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

 

Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a diákság követelésével, a közoktatás azonnali reformjára van szükség.

10 éve vette át a fenntartás felelősségét az önkormányzatoktól az állam, azzal a határozott vállalással, hogy a közoktatást magasabb színvonalon, az erőforrások hatékonyabb felhasználásával végzi.

Az oktatás résztvevői elsősorban a diákok és pedagógusok, valamint a diákok családtagjai a közoktatás folyamatosan romló helyzete, kilátástalan jövője miatt hónapok óta töretlen és céljaikat tekintve következetesen tiltakoznak.

A közoktatás jelenlegi rendszerében nem születik eredmény, ezért a Közgyűlés tárgyalásokat kezdeményez a fenntartóval Kaposvár iskoláinak visszavétele érdekében. A diákok egyenlő esélyeket kell, hogy kapjanak függetlenül a fenntartótól, ezért a jelenleg legmagasabb állami finanszírozásra jogosult valamennyi kaposvári iskolába járó diák.

Célunk, hogy az iskolák igazgatói kapják vissza teljes jogkörüket és felelősségüket. Az igazgatókat a korábbi törvényi szabályozásban meghatározott véleményezési jogkör ismeretében a Közgyűlés nevezze ki és mentse fel. A szervezeti hatékonyság miatti munkaszervezés ne jelenjen meg az iskolák nevében, töröljék a jogszabályokból a tagiskola megnevezést.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Giber Vilmos tanácsnok

Határidő: azonnal

                                                                       Indokolás

A tiltakozók a követeléseiket 9 pontban foglalták össze, amely egyetértésre talált a polgárok részéről:

Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról! Hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről!

Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az oktatási szereplők megfélemlítését! A kirúgott vagy leváltott tanárokat azonnal helyezzék vissza! Megbecsülést a pedagógusoknak!

Érdekérvényesítő sztrájkjogot a pedagógusoknak!

Felelős, hozzáértő oktatásirányítást! Önálló oktatási minisztériumot!

Kisebb terhelést a diákoknak és a pedagógusoknak!

Esélyteremtő, minőségi oktatást és nevelést mindenkinek – az óvodától az egyetemig!

Versenyképes és értékálló bérezést az oktatásban dolgozóknak!

Minőségi, 21. századi környezetet a tanuláshoz és a tanításhoz, neveléshez!

Szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban! Korszerű nemzeti alaptantervet! Szabad tankönyvválasztást!

 

Jelenleg az oktatás azonnali reformjáért küzdők arctalan végrehajtó szervhez vonulnak, akik nem választott testületek. A 10 év alatt jelzéseiket figyelmen kívül hagyták, így jutott teljes válságba az oktatás.

Az önkormányzati fenntartás idején valamennyi szakmai közösség véleményét kötelezően kikérve a helyi választott testületek az itt élőktől nyert legitimáció alapján nevezték ki nyilvános pályázat alapján az iskolák igazgatóit. Az igazgató gyakorolta a munkáltatói jogokat az iskola valamennyi dolgozója felett, felelősséget vállalva személyi döntéseiért és az iskola gazdaságos, hatékony működéséért. Az esetleges konfliktusokat az igazgató rendezte, ha nem volt rá képes a Közgyűlés végső esetben felmentette. Ez a rendszer biztosítja egyedül, hogy az itt élők érdemben tudják képviselni a diákok és tanáraik érdekeit. Ha a Közgyűlés tagjai nem az itt élők érdekében döntenek, akkor legkésőbb a következő választáson új képviselőket választanak maguk közül. Súlyosabb esetben azonnali távozásra szólítják fel az itt élők képviselőiket, akik feloszlatják a Közgyűlést. Ez az alkotmányos rend jól működött az erős önkormányzatok idején. Akkor még a polgármester bérét a Közgyűlés határozta meg az itt élők szándéka alapján, és nem az állam helytartójaként a kaposváriakkal fizettették ki milliós fizetését több mint havi háromszázezer forinttal megemelve, amikor mindenki másnak Kaposváron kevesebbet ér a bére a folyamatos és brutális áremelkedések idején. A függetlenség és autonómia alapja, hogy a nem az állam a gazdája a polgármesternek.

Mindezek alapján a Közgyűlés felelőssége kiállni a polgárok érdeke mellett és vállalni a felelősséget a jövőért. A helyben rendelkező forrásokat nem látványos ma már fenntarthatatlan luxusberuházásokra kell költeni kiszolgálva idegen üzleti köröket, hanem az itt élőknek esélyt adni a tudásra, a helyben maradásra, a családok egységének fenntartásra és gyarapodására. Ez az itt élők képviseletének veleje, amelyhez magas szintű tudás, szilárd polgári értékrend és városunk szeretete egyaránt szükséges.  

Felelősségünk van, ne feledjük most a diákok lázadnak. Ez a korosztály nem viseli el a kudarcot, kitör. Újabb és újabb formáit választhatják a tiltakozásnak. Egy felnőttekből álló testületnek ezt a döntéskor szem előtt kell tartania.

Az öt éves várospolitikai program tárgyalásakor a 2019. október 31-i alakuló ülésen az itt élőktől érkezett jelzések alapján az alábbi kérdéseket tettem fel az erős önkormányzati rendszer visszaállítása, a kaposváriak magas színvonalú közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében:

„Az elmúlt önkormányzati rendszer átalakítása során sok feladat átkerült az államhoz, vannak-e már olyan tapasztalatok, amit az elkövetkezendő öt évben érdemes átgondolni, hogy milyen feladatokat tudna átvállalni az önkormányzat? Tehát, hogy azok a feladatátadások oktatásban, egészségügyben, amit úgy lát, hogy az elkövetkező öt évben érdemes megvizsgálni, hogy önkormányzati szinten történjen. Amit már átadtak az államnak, abból hatékonyan működik-e, jobban működik-e, mint az önkormányzati rendszerben. Ha ezt egy kutatás, vizsgálat alapján úgy értékelik, hogy az önkormányzati decentralizált hatáskör ellátás hatékonyabb, van-e értelme ezeket visszavenni?”

A polgármesteri válasz az államosítás pártján volt:

Semmit nem kíván visszakérni, amit hatékonyabban tud egy állam ellátni, mint amit az önkormányzatok el tudnak látni. Nem az a lényeg ki végzi a feladatot, hanem az a lényeg, hogy milyen szolgálatot tud tenni a város polgárainak a feladat ellátásával. Lát még olyan feladatokat, amely nem a visszarendeződést jelentené, hanem inkább azt, hogy az államnak adjanak még át, mert a nagyobb erő ott van, hogy hatékonyabban el tudják ezt érni, például közszolgáltatások tekintetében.”

Kettőnk között ez az értékrendi különbség. Képviselőként az erős önkormányzatban, a helyben nyújtott közszolgáltatások magas színvonalában, a szabadságban hiszek. A közel 30 éve polgármester az utóbbi évtizedben egy államosított, központosított rendszert szolgál ki, alávetett pozícióban.

Ma még a képviselők választanak a két értékrend között, másfél év múlva már az itt élők döntik el ki képviseli az Ő és családjuk érdekeit, értékrendjét.”

Azóta eltelt időben a pedagógusok megfélemlítése zajlott, tanárok kirúgása, tüntetések, demonstrációk, munkaügyi perek. Az ún. státusz törvény alapjaiban forgatja fel a rendszerváltáskor kialakított közalkalmazotti rendszert, ahogy azt tette a hatalom a többi ágazat estében is a kultúra, közművelődés területén. A társadalmi érdemi egyeztetés nélkül áterőszakolt jogszabályok nem képesek stabilitást teremteni. Kaposvár költségvetése jelentős összegekkel támogatja ma is az oktatást, azután is, hogy az állam általi eladósítás után konszolidáció helyett szanálás történt és az iskolák elvétele államosítása megtörtént. Két évtizeden keresztül az önkormányzat tartotta fenn az iskolákat, az államosítás óta eltelt 10 év egyértelmű kudarchoz vezetett. Sem a diákok, sem a pedagógusok nem érzik jól magukat az államosított rendszerben, így a szülők, a kaposvári családok joggal várják el az önkormányzat szolidaritását.  Támogatja-e végre a sorozatos kudarc után a pedagógusok és diákok követelését? Várják megtisztelő válaszát.

Kaposvár, 2023. április 23.                Köszönti:            

Dr. Nadrai Norbert József                                    képviselő