Kontrássy u.6. 9 lakásos épület lesz, eladva 60 millióért

INTERPELLÁCIÓ

Polgármester úr!

A Rippl-Rónai utcán és a Kontrássy utcán közlekedők védelmében kérdezem:

2022. szeptember 22-i Közgyűlésen jeleztem, hogy a 2022. május 25-i jégvihar kitörte az önkormányzat által 60 millióért eladott 9 lakásos társasház átépítését szolgáló épület, a Kontrássy u. 6. ablakait. Hónapok után is kitört üvegek lógnak, a járda nincs elkerítve, így közvetlen veszélyt jelent az arra járó gyalogosokra. Az erkélyajtó is nyitva, teljesen gondozatlan az épület, történt-e felszólítás a gondozásra?

A jelzésemet megköszönték a Közgyűlésen azzal, hogy a tulajdonost felszólítják az épület gondozására. Mikor postázták az írásbeli felszólítást? A jelzés óta 2 hónap telt el, a hatóság mit tett, milyen kényszerintézkedést foganatosított? Meddig lesz ilyen állapotban az ingatlan? Milyen garanciákat rögzít a szerződés, az épület állagmegóvása és az arra közlekedők biztonsága érdekében? Az utcában lakó jelezte, hogy az önkormányzati eladással érintett szomszédos épület cserepei is elcsúsztak, ami veszélyt jelenthet. 6 hónap alatt miért nem sikerült a veszélyes üvegek eltávolítása, az érintett járdaszakasz elkerítése?

Polgármester „megcsúszott” időben, – életében először, az általa meghatározott szünet végén nem jött be a novemberi Közgyűlésre- így Borhi Zsombor alpolgármester olvasta fel a választ levezetőként: „miután az Önkormányzat 2022. január 13. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette a Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlant a Fifty Invest Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft részére. A szerződés 3.2. pontja alapján vevő vállalta, hogy az ingatlan tető-, homlokzat- felújítási munkáit, az épület szigetelését, csapadékvíz elvezetését az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követő 2 éven belül megvalósítja. Ennek biztosítékául visszavásárlási jog lett kikötve. A Vagyongazdálkodási Iroda október hónapban (2022. május 25-i jégkár törte ki az ablakokat) felszólította a tulajdonos ügyvezetőjét az ingatlan környezetének rendberakására, amelynek a cég eleget tett. Az erkélyajtó és a felülvilágító ablakok korábban is nyitva voltak, mert azon keresztül történik az épület szellőztetése. Az épület elkerítése nem indokolt.”

 

„Dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte, hogy valamelyik kollegáját küldje ki és nézzék meg az ablakokat. Nincs elkerítve, az ablakok lógnak ki és ráeshet a járókelőkre. A válaszát abban az esetben tudja elfogadni, ha megígéri, hogy holnap rendezik. Borhi Zsombor alpolgármester rendezni fogják, megnézeti.”

 

Az intézkedés, hogy a redőnyöket leengedték az emeleten, az üvegkár helyreállítása az emeleten nem látható, az alsó szinten egy ablak még mindig kitörve, Az erkélyajtó tárva nyitva beesik az eső és a hó, mállik a vakolat, pereg le a festék a nyílászárókról. Válaszadó szerint a szerződés alapján egy év múlva vásárolhatjuk vissza a 60 millióért odaadott két szintes, belvárosi 9 lakás építésére vett volt nyomdaépületet.

 

Ki a felelős az itt élők vagyonáért? A kitört ablakok javítása megtörtént-e? Az állagmegóvása érdekében az önkormányzat visszavásárlási jogának kikötése ismeretében, mi történt? Most is az itt élők vagyonával való felelős döntésnek tartja, 60 millióért két szintes, belvárosi 9 lakás építésére vett volt nyomdaépület értékesítését? Bírósági eljárásban is vállalja ezt?

Várják tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2023. január 23.                       Köszönti:  Dr. Nadrai Norbert József képviselő

Borhi Zsombor alpolgármester a Kontrássy 6. sz. ingatlan a Fifty Invest Kft. részére értrékesítésre került. A képviselő úr interpellációjától függetlenül kapott választ. E szerint a 9 lakás felét tervezőasztalról kívánják értékesíteni. Az elkészült látványtervekkel reklámozzák a lakásokat. Pár hét múlva elindul az értékesítési kampány. Az ingatlan értékét szakértő határozta meg. Kiegészítette még, hogy egyeztetett a céggel nemrég, várhatóan márciusban elkezdik felállványozni és megkezdik a felújítást.