Koronavírus adatai még mindig nem nyilvánosak.

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

A koronavírus helyzetről régen nem adott tájékoztatást az itt élőknek.

2021. június 18-án tartott rendkívüli Közgyűlésen módosító indítványomat elfogadva a Közgyűlés meghozta a 6/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozatot a Közgyűlés részvétét fejezi ki minden olyan kaposvári családnak és polgárnak, akinek családtagja, hozzátartozója a humánjárványnak esett áldozatul.

A külön interpellációmra adott válaszában polgármester úr megígérte, hogy „a rendelkezésére álló információkat megossza a város polgáraival.” Majd egy perces néma felállással adózott a Közgyűlés az addig a járványban elhunytak emlékére.

A 4. és 5. járványhullám alatti helyi járványadatainak közlése érdekében önálló előterjesztést nyújtottam be, a polgármester úr pedig, ezért a Kormányhivataltól kérte meg a napi járványadatokat 2021. novemberében, amelyre csak 2022. február 16-án kapott választ.

Mikor pótolja a helyi járványadatok közzétételére 200.000 Ft az itt élők pénzéből létrehozott https://koronavirus.kaposvar.hu honlapon a koronavírus járványadatait napi bontásban? A honlap: „Hiteles és naprakész információk a koronavírusról” ígértének megfelelően.

A Közgyűlésen miért nem tájékoztatta a nyilvánosságot a Kormányhivatal által megküldött napi halálozási adatokról, amelyben napi bontásban szerepelenek a kaposvári fertőzöttek és elhunytak adatai? 71 kaposvári elhunyt szerepelt 2021.11.22. és 2022.02.08. között? 2021. júniusában 333 elhunytról számolt be.  Hogy értékeli a Kormányhivatal adatközlését, miszerint 2022.01.22-én az elhunytak száma 20 fő, 2022.01.26-án 21 fő volt, amely a többi napokhoz képest többszörös eltérés? Ön szerint a helyi napi járványadatok közlése megfelelő? A 4. és 5. járványhullám alatt elhunytak hozzátartozói nem érdemelnek hasonló tiszteletet, mint a korábbi járványhullámban elhunytak családtagjai?

A koronavírus járványnak eddig, hány áldozata van összesen Kaposváron? A szennyvízben mért adatok alapján Kaposvár 2023. január 1. hetében a vörös zónába került, a magas érték mellett emelkedő tendenciát mutatott. Miért nem tett semmit, miért nem hívta fel az itt élők figyelmét a veszélyre? Miért nincs az itt élők számára megismerhető helyi veszélyhelyzeti terv a mai napig?

Még mindig az a kényszerképzete, hogy minden oltás egyforma védettséget ad, minden korosztálynak és az állítja meg a vírust, nem pedig az egyén védettségét növeli? Mikor fogadja el végre a tudomány és az évezredes tapasztalást, hogy a fertőzést a fertőzők elkülönítése (a karantén) állítja meg? Elfogadja végre azt a tényt, hogy a lakosság tesztelése alapján betartott karantén az egyedüli eszköz egy fertőző betegség megállítására? Elfogadja végre azt a tényt, hogy azok az államok, tartományok, települések tudták megmenteni sok ember életét, akik ingyenes és általános teszteléssel időben el tudták különíteni a fertőzőket? A lelkiismerete tiszta az áldozatok számának ismeretében? Mindent megtett, minden lehetőséget felhasznált annak érdekében, hogy az itt élő ne veszítsék el szeretteiket, hogy ne küzdjenek a fertőzés után kapott betegségekkel a túlélők? Az itt élők elvárják őszinte válaszát.

Kaposvár, 2023. január 23.                Köszönti:            

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                      képviselő

Borhi Zsombor alpolgármester A koronavírus elleni védekezésben a szakemberekre hallgat. Ezekkel a kérdéseivel a vármegyei kormányhivatalhoz forduljon. Ahogy ezt már egyszer megértette és megtette. Bocsánatot annak kell kérni, aki mások fájdalmával próbál visszaélni, politikai előnyre szert tenni, vagy annak, aki az interpellációjához fűzött adatokat manipulálja, nem a legfrissebb adatokat használja. A legfrissebb adatok szerint a tendencia csökkenő.

-----Interpelláció elfogadása-----

Dr. Nadrai Norbert József képviselő nem fogadta el a választ.