Légszennyezettség ellen tűzifa?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élők 2022-ben jogosan várják el, hogy Kaposvár az egyik, talán a legegészségesebb város legyen. A 2030-ra prognosztizált ígéret kampányszlogenné silányult, amelyet azok tudnak megítélni, akik megérik 2030-at. A légszennyezettség-mérők adatait a városlakók hosszú évek ígérgetése után végre láthatják. Egyes városrészek adatai, adott napszakban elkeserítőek, amelyet a szél a város több pontjára elsodor. Mit tesz a város a levegő szennyezettségének megszüntetése, az egészséges környezet érdekében?

Ki ellenőrzi, milyen felhatalmazás alapján azokat, akik a levegőt szennyezik? Mit tesz a város, azért, hogy akiket a jövedelmük mélyszegénységbe taszított ne égessenek el válogatás nélkül mindent, ami éghető, ezzel veszélyeztetve valamennyi itt élő egészségét? Ki ellenőrzi és milyen segítséget nyújt azoknak, akik önhibájukon kívül nem képesek megfelelő tüzelőanyagot használni? Kinek van jogköre ellenőrizni a megfelelő tüzelőanyag rendelkezésre állását, annak hiánya esetén, ki jogosult intézkedni? Ki, és milyen mértékben bünteti azokat, akik hanyagságból vagy tudatlanságból szennyezik a levegőt? A mérés óta sikerült-e beazonosítani szennyező vállalkozást?

Polgármester „megcsúszott” időben, – életében először, az általa meghatározott szünet végén nem jött be a novemberi Közgyűlésre- így Borhi Zsombor alpolgármester olvasta fel a választ levezetőként: „A légszennyezettséggel kapcsolatos bejelentéseket a Kormányhivatal vizsgálja ki. Kaposváron a levegőminőség alakulását a pmmonitoring.hu oldalon bárki figyelemmel kísérheti. Annak érdekében, hogy minden rászorulónak legyen tüzelője, illetve megfelelő tüzelővel fűtsön a fűtési szezon kezdetétől összesen 435 kérelmezőnek összesen 18.059.000.-Ft időszaki fűtési támogatást fizettek ki. Lakásfenntartási

támogatást fűtésre 137 főnek 4.212.400.-Ft értékben fizettek ki. 2022 évben 50 fő kapott összesen 102 m3 tűzifát. Rendkívüli települési támogatás keretében fűtésre 82 fő részesült összesen 2.050.000.ft támogatásban. A támogatásokon felül lakossági tájékoztató anyagokat tették közzé a helyes fűtési módokról, illetve arról, hogy milyen anyagokat tilos a tűzre tenni.”

 

A levegő minősége nem javult a válasz óta, mennyibe került a tájékoztató-kampány? Hány esetben állapította meg a hatóság, hogy szennyező anyaggal fűtöttek, illetve nem volt megfelelő tüzelő a szennyezőnél? Az eljárásoknak mi lett a jogkövetkezménye? Mennyi tűzifát adott a szennyezőknek az önkormányzat? A légszennyezettség mérők egy része hosszú idő óta nem nyújt adatot pl. Toponár, Kemping utca, az új erőműhöz legközelebbi Pipacs utcai, és a Kecelhegyi bejárónál lévő. Szerződés alapján ki javítja készülékeket és mennyi idő alatt köteles elvégezni a javítást? Miért nem tájékoztatják rendszeresen a lakosságot a légszennyezettségi adatokról? Ki a felelős a légszennyezettség kérdéséért a három alpolgármester közül?  

Az itt élők várják tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2023. január 23.               Tisztelettel: Dr. Nadrai Norbert József képviselő

Borhi Zsombor alpolgármester Ha azt gondolja, hogy a két közgyűlés között folytatott kampány meg fogja változtatni a levegő minőségét, akkor téved. Ez csak hosszabb időszak alatt, kemény munkával, szemléletformálással érhető el. Az ilyen kampányok eredményei nem hónapokban mérhetőek. A kollégák ötször tartottak foglalkozást általános iskolákban, ezen felül még három alkalommal vettek részt szemléletformálási kampányban, ezen foglalkozások, kampányok költségei teljes mértékben pályázati forrásból kerülnek finanszírozásra. A Kormányhivatal vizsgálja a légszennyezettséggel kapcsolatos bejelentéseket és teszi meg a szükséges intézkedéseket. A szenzorok üzemeltetése és karbantartása, illetve a pmmonitoring.hu honlap fenntartása is a Miskolci Egyetem feladata. Negyedévente jönnek az egységeket karbantartani és az esetleges problémákat javítani. A következő ilyen alkalom februárban esedékes. Tevékenységükhöz a forrást a LIFE projekt biztosítja. Az önkormányzat a fűtési támogatás jogcímén 598 személynek 23.662 ezer forintot fizetett ki és a rászorulók természetben összesen 107 m3 fát kaptak.

-----Interpelláció elfogadása-----

Dr. Nadrai Norbert József képviselő Nem fogadta el a választ. Össze kellene hangolni a Kormányhivatal munkáját és a segélyezés módját. Ha becsöngetnek valakihez, és nincs megfelelő fűtőanyag, akkor kell segíteni, ha szükség van rá. Rendszerszerűen kellene működtetni ezt.