Lovas utca interpellációkra készül. Tavaszra a javítás is kész?

Interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

Polgármester úr a Lovas utca javítására tett írásbeli kötelezettségvállalásának teljesítését kértem számon a 2022.01.27-i ülésen a polgármester úr írásbeli ígéretét:

„2019. november 7-én Szita Károly polgármester és Mihalecz András önkormányzati képviselő aláírásával ellátott levélből idézem a tényszerű részt a szokásos szóvirágok nélkül:”

„Tisztelt Lovas utcai lakók!

…Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Németh István Program keretében a Lovas utcában 200 méter hosszan aszfaltburkolattal látjuk el az utat. A felújítási munkák közel 3,8 millió forintba kerülnek, és időjárás függvényében, de legkésőbb 2020 év tavaszán megkezdődnek…”

„A lakók kérdezik melyik naptári napon kezdődik a két éve megígért útjavítás és melyik napon fejeződik be?”

A válasz így hangzott: „természetesen fontos, hogy a lakóknak tett ígéretüket betartsák és az utca felújítását megvalósítsák…” A megvalósításra még ez év I. félévében sor kerül.”

A lakók jelezték, nem történt semmi az írásbeli polgármesteri ígéret óta eltel két és fél év alatt.

Változatlanul kérdezem a lakók érdekében, hogy melyik naptári napon kezdődik a két és fél éve megígért útjavítás és melyik napon fejeződik be?

Szita Károly polgármester szégyelli magát a kollegái nevében is. A szerződéskötés a kivitelezővel folyamatban van, a nyár folyamán elkészül az útjavítás.”

Az útjavítás sok ígérgetés és azokat következetesen számonkérő interpelláció után a nyár végére elkészült, így szeptemberben már nem kellett újabb interpellációt intéznem a polgármesterhez. Mindössze négy hónappal később jelezték az utcában élők, hogy nem bizonyult tartósnak a javítás, nem megfelelő az út állapota. Melyik napra készül el a javítás garanciális kijavítása?

Várjuk tényszerű válaszát, amely megfelel a valóságnak.

Kaposvár, 2023. január 23.

Tisztelettel:

dr. Nadrai Norbert József  

        képviselő

 

"Borhi Zsombor alpolgármester A Lovas utca útburkolatának felújítása előbb elkészült, mint a toponári zártkertek ivóvíz hálózattal történő ellátása. A tervezett vízvezeték nyomvonala hely hiányában közel esett az útburkolat széléhez és a vízvezeték építéssel összefüggésben végzett földmunka utáni közterület helyreállítása során a burkolatban kismértékű repedések, süllyedések alakultak ki. Ezeket a vízvezeték építő kivitelező garanciális kötelezettségének keretében javítja, azonban tekintettel arra, hogy az aszfaltkeverő telepek leálltak, a burkolat helyreállítását a vízvezetéket építő vállalkozó csak később, a tavasz folyamán tudja elvégezni.

-----Interpelláció elfogadása-----

Dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ."