Mennyi az újabb görpark?

INTERPELLÁCIÓ

Polgármester úr!

Az itt élők képviseletében kérdezem:

A Közgyűlés 190/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 2. pontja alapján az alábbi döntést hozta:” A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázat összköltsége bruttó 46.872.398,- forint, a Támogató bruttó 20 millió forint összegű támogatásának biztosítása mellett a megvalósításhoz szükséges bruttó 26.872.398,- forint önerőt biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 24. számú céltartalék mellékletében „KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű elkülönített keret terhére.”

Egy hónappal később az önerő 48 millió lett a 2022. évi költségvetésben, majd 73 millióról beszélt összköltségként. Kérdésemre válaszolva Polgármester úr betegsége alatt alpolgármester úr az alábbi választ adta: „a pumpapark költségeinek különbségét a tereprendezési költségek okozzák.”

Mennyibe kerül pontosan az itt élőknek az újabb görpark a megélhetési válság idején? Bruttó 20 milliós támogatásért a hatósági árak bevezetése után felelőtlen döntés volt-e több mint 50 milliót elszórni az itt élők pénzéből?

Mit szólnak az itt élők, az intézmények és cégek vezetői a megtakarítási javaslataik leadásakor, amikor látják, hogy máshol ömlik a pénz a válságban nem létfontosságú luxusra?

A 100 méterre lévő pár éve korszerűsített görpark és a mellette lévő földes ugrató dombok nem szolgálták volna az igényeket, mint eddig a válság idején?

Kíván-e bocsánatot kérni az itt élőktől és azoktól, akiknek a figyelmeztetésével, ellenszavazatával többször is szembe helyezkedve átverte a pénzszóró javaslatát?

Mikor teszik rendbe az elhanyagolt, mocskos, Pablo Escobar kongresszusi képviselő nevével virító jelenlegi görparkot? Mi indokolta, hogy négy padot, két szemetest és biciklitartót helyezzenek ki a sárba az új görpark építkezése alatt?

Az itt élők pénzének elszórása a polgármester őszinte válaszát igényli.

Kaposvár, 2022. november 19.                          

Köszönti: 

     Dr. Nadrai Norbert József                                           képviselő