Mit tett a Közgyűlés méltóságának megőrzése érdekében, a nyilvánosság durva sérelme ellen az elmúlt 9 hónapban ?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

2021. szeptember 24-i utolsó munkatervi Közgyűlésen az ülésről készített felvételt feltöltötte a youtube oldalra a helyi televízió, eddigi gyakorlatának megfelelően.

A youtube felületre feltöltött közvetítés a Közgyűlés után teljes volt, a második rész 2:58:05 perc hosszú. Majd másnap lecserélte valaki a második részt, amelynek 2:26:16 már csak a hossza, a levágott rész polgármester úr válasza és kérdéseim egy része, valamint a napirend utáni képviselői hozzászólások. A helyi televízió oldalán is a megvágott verzió szerepel.

Hofi Géza szavai sajnos sok esetben ma is értelmezhetőek, amely a szocializmus ellentmondásait, a hirdetett és a valós kép különbségeit a humor eszközével képes volt közérthetően ábrázolni.

Egyik felvételén visszaidézte, azt az előadást, amelyen az elsősorban helyet foglat Cenzné. Hogy jobban értse a közönség folytatta: - Igen, Cenzné. Mellette meg az ura. Hogy mindenki értse, egyértelműen fogalmazott: - Az az a cenzúra.

30 évvel a rendszerváltás után ez az állampárt módszer elfogadhatatlan.

32 perc Közgyűlési felvétel cenzúrázása megéri, hogy a demokráciában való hit minden jó érzésű polgárban megrendüljön?

Mit tett a Közgyűlés méltóságának megőrzése érdekében, a nyilvánosság durva sérelme ellen az elmúlt 9 hónapban ?

Várjuk megtisztelő válaszát.

Kaposvár, 2021. június 14.                                        Tisztelettel:

                                                                                              dr. Nadrai Norbert József

                                                                                              képviselő

 

Javaslom, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és bízza meg az önkormányzati cégek szakmai beszámolóit tárgyaló Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2020. szeptember 24-i Közgyűlés felvétele cenzúrázott változatának közzététele körülményeit, állapítsa meg kinek az utasítására lett közzétéve a képviselői kérdések és a napirend utáni hozzászólás levágásával 32 perccel rövidebb verzió. A vizsgálat megállapításairól tájékoztassa a Közgyűlést.