Napirend utáni hozzászólás 2022.08.09. rendkívüli Közgyűlés

 

A 2022. augusztus 9-i Közgyűlés ülésére 2022. augusztus 4-én 16 óra 11 perckor küldött meghívót a polgármester a Közgyűlés tagjainak az a sajtóban nem jelent meg. Az SZMSZ. 30. § (2) bekezdése második mondata alapján a Közgyűlés azt az interpellációt tárgyalhatja, amelyet, az ülésnapot megelőző harmadik munkanapon 16.00 óráig írásban benyújtottak.

Egyértelműen a képviselői jogok szándékos megsértésével történt ismételten a Közgyűlés összehívása, amelyre korábban is felhívtam a figyelmet. Sem a polgármester, sem a törvényességi felügyeletre kötelezett nem járt el.

A meghívóval kiküldött előterjesztések keltezése 2022. július 11., július 18., augusztus 1. Ismételten kérem a most már Főispánt, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti kötelezettségét lássa el, mivel sorozatosan a képviselői jogok durva megsértésével működik a Közgyűlés.

A szabályok és elvek által kikövezett útról, ha valaki letér, nem látja a határokat, nehezen talál vissza a szabályos útra. Képviselői jogokat sért, mozgáskorlátozottak kijelölt parkolóhelyén hivatali gépjárművel parkol, amiért bocsánatot kénytelen kérni, miután lebukik. A helyi hírekben nem jelenik meg a bocsánatkérés, így a címzettekhez nem jut el, akkor meg, mit ér. Bocsánatkérés nélkül, nincs bűnbocsánat.

Most nincs idő a szemfényvesztő trükkök százaira, a magyarázkodásokra, súlyos gazdasági és társadalmi válságban zuhanunk egyre lejjebb. Az itt élők nem üres szlogeneket, hanem tartást, következetes józan döntéseket várnak a Városházától. Nem Egészségügyi Tanácsra, hanem a járulékfizetésért elvárható gyors és szakszerű egészségügyi ellátásra van szükségük, most és nem 2030-ban. Nem Rezsivédelmi Tanácsra van szükség, hanem tüzelőre, tűzifára, szénre. Energiaellátási probléma és árrobbanás idején konkrét segítségre van szükség, nem bicikli és gördeszka pályára 73 millióért, biciklibérlésre közel 1,2 milliárdért, tűzijátékra.                          

Összefogás helyett egyszemélyi döntések születnek, amelyhez csak hallgatást, asszisztálást és tapsolást várnak el. Ez nem összefogás!

Köszönöm, hogy meghallgattak.

NADRAI ELŐTERJESZTÉSEKET NEM VETTÉK FEL NAPIRENDRE SE

  1. ENERGIAELLÁTÁSI VÉSZTERV
  2. LUXUSBERUHÁZÁS, LUXUSRENDEZVÉNY PL. TŰZIJÁTÉK STOP
  3. TESZTELÉS ISKOLANYITÁS ELŐTT
  4. SAJÁT AUTÓVAL JÁRJANAK A VEZETŐK OLCSÓBB TANKOLÁS
  5. MÉLTATLANNÁ VÁLT POLGÁRMESTER HIVATALI AUTÓTÓL MEGFOSZTÁS