Napirend utáni hozzászólás 2022.09.22. DEMOKRÁCIA

Kedves Kaposváriak!

2019-ben úgy döntött a Közgyűlési többség, hogy az alakuláskor felrúg minden korábbi demokratikus hagyományt és kihasználva a kis pártok alkalmi szövetségének szétesését mindent uralni kíván. Kezdetektől felhívtam a figyelmet, hogy letérni a szabályok és hagyományok útjáról csábító lehet, de arra visszatérni egyre nehezebb. Elsőként közjogilag érvénytelen szervezeti és működési szabályokat alkottak. Majd az önkormányzati nyilvánosságtól távolodtak egyre messzebb. Az egyeduralom mindig félelemmel és kicsinyességgel párosul. Értelmetlen taktikázásba gabalyodás, az egyes ülések összehívása már tragikomikussá vált. A munkaterv szerinti ülésnap utáni napra összehívott Közgyűlés, majd a szabályok felrúgásának képviselőkkel utólagos értelmetlen megszavaztatása. Munkaterv szerinti ülés előtt egy nappal összeférhetetlenségi ügy tárgyalása miatt összehívott Közgyűlésre átrakni olyan napirendi pontokat, amelyek másnap rendes körülmények között megtárgyalhatók: polgármesteri vej cégvezetősége, harmadik főállású alpolgármester. A rendkívüli ülések időpontjait csak egyes képviselőkkel egyezteti, a közvélemény értesítése nélkül, sértve a nyilvánosságot, a többi képviselőt email-en úgy értesíti, hogy interpellációt ne tudjanak benyújtani. A kérdések beadási időpontját is két nappal korábban határozzák meg egy szmsz. módosítással, megszüntetve annak értelmét. Hiszen ki az, aki a Közgyűlés állásfoglalását eredményező interpelláció helyett kérdést nyújtana be magától?

A bizottsági munka is távolodik a demokratikus hagyományoktól. Az elnök hívja össze a bizottság ülését. A munkaterv szerinti ülés meghívójában szereplő időpont egy módosító indítvány tárgyalása miatt halasztásra kerül telefonon, majd a késve érkező képviselők felmondják a leckét, már tudják mi a véleményük az önkormányzati otthoni szakápolás megszüntetésekor. Nincs megállás a bizottsági elnökök három nappal az általuk összehívott ülésen nem jelennek meg és megakadályozzák a Közgyűlés döntéshozatalát a kötelező bizottsági tárgyalást ellehetetlenítve. Öt polgármesterhez által javasolt elnök nem jelenik meg az energiaválság miatt emelt fűtési támogatás rendeleti szavazásán, amelyet a polgármester beharangoz, mivel úgy ítéli meg soron kívül kell döntést hozni, és a kaposváriak várnak. A korábban soha nem tapasztalt, előre tudott kudarcért nincs bocsánatkérés. Nincs következménye a két bizottsági elnök mulasztásának, hiszen ők nem képviselőként, hanem a bizottságuk vezetésére váltak méltatlanná és alkalmatlanná.  

Szeptember 7-én a Portfolió checklist podcast Forrás Dávid műsorában a tényekkel és a valósággal ellentétben szándékosan a következő állítás hangzik el: „új rendeletet alkottunk, többet fogunk támogatni, több kaposvári családot és magasabb összeggel”. Olyan látszatot keltve, mintha a Közgyűlés döntött volna.

Látszik egyre jobban távolodik a város a szabályszerű működéstől, a felelősségvállalástól, a következményektől. Ha a hitelesség oda és nem lehet hinni a kimondott szavaknak, akkor nem lehet megállítani a romlást.

Az ország vezetői mélyülő válságra figyelmeztetnek, most a hitelesség elvesztése olyan, mint Pandora szelencéjének kinyitása. A hirtelen lezárt fedél csak egyetlen dolgot rejt, ha ez is elvész…

Ismételten szólok vissza kell térni a demokratikus hagyományokhoz, amíg lehet.

Köszönöm, hogy meghallgattak, remélem nyitott szívvel és értelemmel tették.