Napirend utáni hozzászólás 2023.04.27. rendkívüli Közgyűlés

                 

Kedves Kaposváriak!

A spanyolnátha után született generációk elszenvedtek egy világjárványt, amely kihatott a mindennapi életünkre. Sokan vesztették el szerettüket, Kaposváron több mint 400 áldozata van. A két világháború után születtet generációk megtapasztalták a délszláv, most a keletszláv háború hatását. Az elkövetett gaztettek képeit ma már mindenki napról napra láthatja. A hiperinfláció után születtet generációk most tapasztalják meg a bérek, nyugdíjak súlyos értékvesztését.

Bűnbakokat készen kapunk, hogy kétségbeesésünket, haragunkat legyen kire irányozni. Ilyen is volt az előző generációk életében, hol különböző népcsoportok ellen hoztak törvényeket a magyar országgyűlésben, zsidótörvények, németek kitelepítése, hol egyes társadalmi csoportok lettek céltáblává: polgári elemek, kisiparosok, kulákok, klerikális reakciósok, osztályidegenek. Tombolt az erőszak, súlyos sérelmek az élettől való megfosztástól a deportálásig, kitelepítésig és valahogy mindig a vagyonelvétele ott volt a háttérben. A kapzsiság ideológiai mázzal leöntve, kollektivizálás, a javak újraelosztása valójában az új hatalom birtokosai zsebének megtöméséről szólt. Ahhoz, hogy a vagyonszerzést az alapvető célt elérjék a megfélemlítést, a propagandát, és az elbutítás különböző eszközeit vetették be. Minél képzetlenebb egy ország annál könnyebben irányítható.

„Mert rend nem akkor van, amikor irányítható, hanem amikor szabad egy ország, egy nép, egy társadalom.” (Csengey Dénes)

A szabadsághoz hozzátartozik az emberek döntési szabadsága, amelyet leginkább helyben gyakorolnának. Milyen legyen egy város, mire költsenek a közösség pénzéből, milyen szolgáltatások és milyen minőségben álljanak rendelkezésre. Ezért kell helyben szervezni az egészségügyi ellátást, a közoktatást, a helyi közlekedést, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást, közvilágítást. Helyben kell dönteni arról, milyen munkahelyekre van szükség.

Az itt élők alacsony béreket és nyugdíjakat, brutális árakat és egyre nehezebb megélhetéssel, kilátástalansággal találkoznak. Kevesebb buszjárat, mellett elektromos bicikliket látnak évi közel 40 milliós üzemeltetési költséggel. A lepusztult iskolaudvarok mellett pár buckát 80 millió közpénzből. A minimálbérük mellett a városvezetők milliós havijának több mint 300.000 Ft-os emelését látják.

A Közgyűléstől nem politikai nyilatkozatokat, luxusberuházásokat várnak és megvalósíthatatlan ígéreteket, hanem a közvagyonnal való felelős gazdálkodást. A költségvetés ne osztogatásból, hanem az itt élők pénzének értékrendjük szerinti felhasználását és felelősségvállalást.

Az itt élők beleszólást akarnak a helyi ügyekbe, ők akarnak dönteni a vízvagyonról, ezért nyújtottam be 2023 januárjában, majd az előző Közgyűlésen is kezdeményezéseimet, rendkívüli közgyűlés keretében közmeghallgatás tartásáról és hiteles tájékoztatás alapján helyi népszavazásról. Három bizottságban a múlt héten ismételten előterjesztettem javaslataimat. A Jogi Bizottság elnöke akarta egyedül az ülés végén megtárgyalni, de frakciótársai napirendre se vették. Az úgynevezett ellenzéki bizottsági elnök argentin meccset nézet ülésvezetés alatt, aki elnézést kért, hogy nem tudja levenni a hangot és nem támogatta a napirendre vételt.

Mit várhatnak ezekután a válság alatt az itt élők a régi vezetéstől? A választ mindenkinek magának kell megadnia.

Három ív van nálam, valamennyi Közgyűlési tag neve szerepel rajta, három törvényben rögzített jogot tartalmaz. Az első ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványára kötelezően hívjon össze közgyűlést a polgármester, amely közmeghallgatást tart az itt élőknek a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról. A második ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, így az itt élők hozzák meg a döntést saját vízvagyonuk, tulajdonuk megtartásáról vagy ingyenes átadásáról. A harmadik ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a helyi népszavazási rendelet módosításának támogatására vonatkozik. Amelyben a helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 25%-a helyett 10 %-a kezdeményezhet a jövőben. Továbbá a Közgyűlés a következő döntéseknél kötelezően kikéri a választópolgárok véleményét; a lakosság egészét terhelő pénzügyi kötelezettség-vállalása, amely a kötelező és az önként ellátott feladatok finanszírozását veszélyezteti; a helyi közszolgáltatások tulajdonosváltása; a környezetet terhelő beruházások indítása, és a képviselők önmagukra hozott kedvezménye.” Várom ismételten támogató aláírásukat.

Pártokat vagy az itt élőket képviselni ez az értékrend alapú választás.

Köszönöm, hogy meghallgattak.