Napirend utáni hozzászólás 2023.06.22-i Közgyűlésen a változásról

Napirend utáni hozzászólás                       

Kedves Kaposváriak!

Ez az év az államosítások, az önkormányzatiság felszámolásának betetőzése. Háziorvosi ügyelet, védőnői szolgálat, vízszolgáltatás, hulladékgazdálkodás. Tíz évvel ezelőtt az iskolák államosításával kezdődött, a közigazgatás folyamatosan kerül helyi szintről állami szintre. Az önkormányzati kórházak államosítása mindenkit érintett. Van már egy évtized mögöttünk, hogy megítéljük, mit jelent a kommunista államosítás után, a modern korban végrehajtott központosítás.

Hatékonyságra hivatkozás valójában pénzkivonást jelent. A nem változik semmi, ugyanott, ugyanazok frázisa hazug. Rosszabb minőség és az itt élők beleszólásának megszüntetése saját életükbe. A kiszolgáltatottság a pénz uralta világnak. A közvagyonból megtollasodott új elnyomók felemelkedése és az itt élők elszegényedése. Államosítás után koncesszióba adás.

Az adóemelés ma már bankokon, tömegkommunikációs szolgáltatókon, gyógyszergyárakon keresztül történik az úgynevezett gazdagokat sújtó külön adókat valójában az itt élők fizetik meg és élnek egyre rosszabbul.

Az első vörös vonal átlépését követi a többi az összeomlásig. Az irreális gazdasági működés, a feltornyosuló újabb és újabb hitelek, a lakosság adózott jövedelméből képzett megtakarítások adójának 13%-os emelése, már 28%-os adóterhelést jelent az eladósodott állam finanszírozására tereli azokat, akinek még van megtakarításuk.

Egyre több a démon, akiket a propaganda ránk szabadít, hátsó szándékot elrejtő álproblémák közpénzen való felnagyítása. A megtévesztés, a befolyásolás eszköztára mára nem ismer korlátokat. Pandora szelencéjének kinyitását érezzük. A hirtelen lezárt fedél csak egyetlen dolgot rejt. Amely egyre fogy, egyre kevesebb az esély a reményre, hogy jobbra fordul az itt élők élete.

A hatalom már a választási jogosultságot is korlátozza. Az itt élők csak akkor figyelnek fel, ha érinti őket egy változás. Most egy felkapott városi hír jelzi Kaposvár választóit sem kerüli el a jogkorlátozás. A megüresedő mandátumról a választókerületükben már nem ők, hanem az érintett listát állító párt dönthet.

Látni kell, hogy a lemondott képviselő hívei sem szavazhatnak. Választókerületi képviselő helyett listáról bejutni elképzelhetetlen volt.

Az ország gazdasági és társadalmi kérdésekben is súlyos válság jegyeit hordozza, ami kihat városunkra is. Az évre bérbe adott helyiségek díja egy rafinált húzással nem követi az inflációt, csak pár hónapra, majd a régi díj lép életbe. Az ellenzéknek ajánlott egy bizottsági elnöki feladatkört alkalmatlan személy is betöltheti, a polgármester eszközeként. A részönkormányzat területén élők nem szólhatnak bele ki képviselje őket, sőt a lemondott tag levele nem jut el a polgármesterhez csak a képviselőhöz és az egyik helyi hírportálhoz. Az egyik alpolgármester tankerület-vezetői kinevezését, nem az érintett, nem a kinevező jelenti be, hanem az országgyűlési képviselő posztolja. Reagálás az önkormányzat részéről nincs.

Államosítási hullám, a helyi önkormányzás folyamatos gyengülése, titkolózás, bizalomvesztés, hiteltelenné válás. Az itt élők azt érzékelik, hogy semmi sem az, ami látszik. Az ellenzék nem ellenzékként szavaz. Az ígéretek nem valósulnak meg. Amiről azt mondják nem lesz változás, kiderül, hogy rosszabbul járnak. Ilyen környezetben az itt élők érdekeit képviselni csak úgy lehet, ha időről időre jelzem a Közgyűlés ülésén rossz irányba halad a városvezetés és azok, akik követik ezt az utat.

Pártokat, személyeket szolgálni vagy az itt élőket képviselni ez az értékrend alapú választás.

Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy polgármester javaslatára a főispán úrhoz fordultam közjogi érvénytelenség megállapítása iránt, kérve állásfoglalását, és követve a Kúria gyakorlatát, szükséges intézkedését.

Köszönöm, hogy meghallgattak.