NAPIREND UTÁNI képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványok

Napirend utáni hozzászólás                        Kedves Kaposváriak!

2023. január 27-én napirend előtt elmondtam, hogy három ív van nálam, valamennyi Közgyűlési tag neve szerepel rajta, három törvényben rögzített jogot tartalmaz. Minden képviselő neve rajta van az íveken, bárki aláírhatja lelkiismerete szerint.  Az első ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy képviselő-testület tagjainak ¼-e indítványára kötelezően hívjon össze közgyűlést a polgármester, amely közmeghallgatást tart az itt élőknek a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról. A második ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, így az itt élők hozzák meg a döntést saját vízvagyonuk, tulajdonuk megtartásáról vagy ingyenes átadásáról. A harmadik ív azt a javaslatomat tartalmazza, hogy a képviselő-testület tagjainak ¼-e kérjen név szerinti szavazást a Polgármester által a víziközmű vagyon és szolgáltatás ingyenes államosításáról szóló döntés minden egyes határozati javaslati pontjáról. Ezeket az íveken az ülés végéig csak én írtam alá. Tájékoztattam Önöket, hogy három bizottság számára indítványoztam, hogy kezdeményezzen népszavazást, amelyre a törvény feljogosít. A mai ülésen is három ív van nálam valamennyi képviselő nevével, amelyek a rendkívüli Közgyűlés összehívásával közmeghallgatás tartására, helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási rendelet módosításának támogatására vonatkozik. Amelyben a helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 25%-a helyett 10 %-a kezdeményezhet a jövőben. Továbbá a Közgyűlés a következő döntéseknél kötelezően kikéri a választópolgárok véleményét; a lakosság egészét terhelő pénzügyi kötelezettség-vállalása, amely a kötelező és az önként ellátott feladatok finanszírozását veszélyezteti; a helyi közszolgáltatások tulajdonosváltása; a környezetet terhelő beruházások indítása, és a képviselők önmagukra hozott kedvezménye.” Várom ismételten támogató aláírásukat.

Az 5 éves terv része a függetlenség megőrzése, energia függetlenség. Közben titkos tárgyalások után ingyen átadják az itt élők ivóvizét. Persze a demagógia tombol, az ivóvíz nemzeti vagyon, csak víziközművek, kutak, vezetékek nélkül szomjan halhat az ember. Még azt az aljasságot is híresztelik, ha nem adjuk az ivóvizet háromszoros lesz az ára, a megélhetési válság idején ezzel lehet manipulálni, ahogy a falvak polgármestereit, ha nem adjátok az üzletrészeteket a vízművekből, akkor a veszteséget is viselnetek kell. De, ha átadjuk akkor is lehet, hogy háromszoros a víz ára, mivel 10 éve az állam megtiltotta az áremelést. Az elmaradt felújításokról sem az itt élők döntenek majd, ennyit a függetlenségről.

Visszatérve a 80’-as évekhez a külföldi hitelekből fenntartott életszínvonal, a rosszul szabályozott gazdaság mindig összeomláshoz vezet. Akkor jön a rendszerváltás, a számlát pedig az itt élők fizetik mindig meg.

Az itt élőknek kell eldönteni mi a fontos, mit akarnak. Hisznek a vezetőknek, a fantázia világot választják vagy a saját kezükbe veszik a sorsukat és a valós problémákat oldják meg. A kaposváriak elvándorlását és idegenek betelepedését, az oktatás és az egészségügyi ellátás javítását. Az idősekről gondoskodással együtt a fiatalok megfelelő bérezését az önálló élethez. Kaposvár hagyományok nélkül, farsangi felvonulás nélkül, hiteles tájékoztatás nélkül, kaposváriak nélkül? Pártokat vagy az itt élőket képviselni ez az értékrend alapú választás. Köszönöm, hogy meghallgattak.