PARKOLÓK ÉPÍTÉSE 4 ÉV VOLT RÁ

interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

Az utóbbi években a buszjáratok csökkentésével és az elkülönült városrészek kerékpárúttal való összeköttetésének halogatásával megnőtt az elsősorban régi, használt gépjárművek száma Kaposváron.

Állítása szerint felkért egy tervező csapatot, hogy tervezzék meg 10 lakótelepen, lakótelepenként 2-3 szórvány parkoló kialakítását, amelyek néhány kocsinak lehetőséget biztosítanak parkolni. Ezzel bővülhet a parkolók száma, amikor éves szinten 800 és 1000 között nő az autók száma ismerete szerint. Állítása szerint a föld alá nem mehet a közmű vezetékek miatt, ezek kiváltása csillagászati összeg, és a zöld területet nem lehet lebetonozni. (megjegyzés: nincs megfelelő közműtérkép, a víziközmű átadáskor Csutor tanácsnok úr ezzel érvelt, akkor honnan tudja, hogy nem lehet a föld alá lemenni? A példa eleve rossz, mert mélyparkolót építeni, drága és az itt élők nem tudnák megfizetni, mert az már nem lenne ingyenes.) Kijelentette, hogy ezen a télen dr. Pintér Rómeó az ügygazda alpolgármester egyeztet a lakókkal, hol legyenek a parkolók, majd tavasszal csak a parkolásról a lakótelepen fórum lesz.

Nem előzte meg a szekér a lovat? Előbb egyeztetni, azután megtervezni és megépíteni kell. Ahol lehet párhuzamos helyett fésűs parkolót kell kialakítani, mert több autó fér el. Megvizsgálják, hogy a járda és az úttest közötti zöldsávban a két fa közé parkoló öblöket lehet-e kialakítani.

            Az itt élők okosabbak, mint a városvezetés. Első lépcsőben javasolják a parkoló helyek felfestését, mert jelenleg összevissza parkolnak és a határvonalakkal több parkolóhely nyerhető. A mai műholdfelvételekkel rendelkező térképeken a tervezet már elkészülhetett volna rég.

Melyik napon teszi közzé a parkolók felfestésének tervét, amit az itt élők véleményezhetnek? Miért nem készültek el ebben az önkormányzati ciklusban a tervek négy év alatt, illetve korábban? Kikből áll a tervező csapat, mennyit kaptak munkájukért? Várjuk válaszát.

Kaposvár, 2023. szeptember 16.                    Köszönti: 

                                                                                                                              Dr. Nadrai Norbert József      

         képviselő