RÉSZÖNKORMÁNYZAT TAGJAINAK KIVÁLASZTÁSA

interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

Több alkalommal nyújtottam be rendeletmódosító indítványt a részönkormányzatok területén élők jogainak visszaállítása érdekében. 20 éven keresztül élt az a szabály a részönkormányzatok megalakulása óta, hogy a helyben élők választották ki titkos szavazással jelölőgyűlésen a részönkormányzat tagjait. A helyiek javaslatait a Közgyűlés jóváhagyta minden esetben, tiszteletben tartva önigazgatásukat. Ezt a javaslattételi jogot a polgármester a Közgyűlési többségen átvert módosító javalattal magához ragadta.

Az egyik részönkormányzat területén tartott fórumon lesújtó kritika hangzott el az ön által kiválasztott tagokkal szemben.

A Töröcskei Részönkormányzatban háromszor történt tagcsere, akiket ön javasolt és közülük egyik sem lakott a részönkormányzat területén, amely felrúgja az önigazgatás alapelvét. 2023.február 15-i hatállyal a részönkormányzat tagja írásban lemondott, amelyet a polgármesternek és a Közgyűlésnek címzett. A visszavonás nem módosítható.

Mely naptól dönthetnek a helyiek a részönkormányzati tagok jelöléséről? Mikor terjeszti a Közgyűlés elé a részönkormányzati tag lemondását, amit akkor az egyik helyi hírportálon a lemondott meg is jelentetett?

Kaposvár, 2023. szeptember 16.                           

Köszönti: 

Dr. Nadrai Norbert József                                     

              képviselő