SÖTÉTSÉG URÁNAK - ADÓMENTESSÉGI KÉPVISELŐI JAVASLATOM

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…/2023. (……) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008 (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008 (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B.§-al egészül ki:

„6/B. §

A magánszemélyek mentesek az adó megfizetése alól 2024. évben.”

  1. §

Ez a rendelet a 2024. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2023. november 30.

Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

polgármester                                                          jegyző

 

indokolás

Az itt élők sötétben botorkáltak egy évig, mert a közvilágítás közel felét lekapcsoltatta a polgármester, több épületet lezárt a fűtési szezonra. A polgárok fizetnek az önkormányzatnak, mint eddig, de az egy év korlátozás alatt nem kapták meg érte azt, amit korábban. Az állam által Kaposvárnak adott 840.140.279 Ft energiaáremelkedés miatti támogatásából nem kaptak az itt élők. Többször javasoltam, hogy a kaposvári háztartások egyszeri 10.000 Ft kompenzációt kapjanak az állami forrásból. Ezt a polgármester és frakciója nem támogatta. A városi vezetők milliós haviját fejenként havonta több mint 300.000 Ft-tal emelték 2022. január 1. napjától, amelyhez még kapnak 260.000 Ft cafetériát, ingyenes éves parkolóbérletet. Javaslom az itt élők a lakhatás után 2024-ben ne fizessenek kommunális adót, ezzel kompenzálja a Közgyűlés a polgármesteri megszorítást, a város sötétbe borítását egy évre. A 2023. évi költségvetésben 246 millió Ft kommunális adóbevételt tervezett a város, amely nincs megbontva a magánszemélyek és vállalkozások által fizetett adó, így az egy évi mentesség ennél alacsonyabb összegű. A város sötétbe borítása minden itt élőt egyformán érintett. Ezzel a döntéssel elérhető az eredeti indítványom célja, hogy mindenki egyformán kompenzációt kapjon a polgármester felelőtlen és átgondolatlan javaslatára hozott korlátozás miatt, amit más településeken - legyen az a főváros és kerületei vagy kistelepülések - nem volt tapasztalható. Interpellációmra a polgármester, mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke nem volt hajlandó elárulni, volt-e és melyik megyei jogú város, aki hasonló mértékű lakossági megszorítást vezetett be a település lámpái közel felének kikapcsolásával.