személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet hatályba léptetése

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) - (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A R. 2. §, 3. § és - 4. §-a 2023. március 1. napján lép hatályba.

(3) A R. 5. §, 6. § és - 7. §-a 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

indokolás

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet meghatározza az eltérő időpontban történő hatálybalépésről rendelkező bekezdésekre vonatkozó szabályokat. Így a jogszabály típusának a megjelölése után gondolatjelben – a jogszabály egészének hatálybalépésétől eltérő időpontban történő hatálybalépésről rendelkező bekezdésre vagy bekezdésekre vonatkozó merev hivatkozás, foglalt kivétellel – majd a hatálybalépés időpontja szerepel.

A jogszabály hatálybalépésének időpontjánál későbbi, de e rendelkezések közül a legkorábbi időpontban hatályba lépő szerkezeti egységre vagy annak szövegrészére vonatkozó merev hivatkozás vagy hivatkozások után a későbbi hatálybalépés időpontja következik. A különböző eltérő hatálybalépési időpontok szigorú kronológiában kell kövessék egymást külön bekezdésben.

A Jogi Bizottság töretlen és következetes gyakorlata, hogy a kodifikációs módosításokat kellő szakértelem hiányában támogatja.