ÚJABB BOTRÁNY!!! KÉPVISELŐ JAVASLATAINAK VISSZATARTÁSA

 

A képviselői előterjesztést nem továbbítják a bizottsági ülésre, ennek hiányában születik döntés. A lemondott képviselőknek a pártállami működésből lett elegük.

Tegnap (2023.11.21.18.08.) érkezett az email, hogy a szociális rendelet elérhető a honlapon. Átolvasás után megírtam a módosító indítványomat.

A szociális rendeletmódosító - az év elején és félévkor is benyújtott - javaslatomat fogadta végre be a polgármester. Így 2023-ban a rászorulókat nélkülözésre kényszerítette a polgármester elutasító javaslata. 2024-ben pedig a választások előtt 5 hónappal, az áremelkedések miatt korrigált emelést javasolja, szavazatok szerzése érdekében. Ez nem szociálpolitika, ez durva kampányolás. Közpénz a segély.

Egy módosításomat nyújtottam be ismét: Az idősek hónapján adott támogatást, minden rászorult nyugdíjas kapja meg, ne csak a 85. életévét betöltöttek, mert diszkriminatív szabályozás. Szociális támogatásnál a rászorultság a lényeg, mennyi a rászorult nyugdíja. A 84 évest is megilleti.

A keddi utolsó módosító indítvány megírása után, mivel aznap nem volt várható újabb előterjesztés, és másnap a bizottságok tárgyalják a napirendi pontokat a polgármesternek címezve a szokásos email címen elküldtem önálló előterjesztésemet és módosító indítványaimat. (2023.11.21. 20.17.)

Másnap szerdán a Turisztikai Bizottság ülése egy órával korábban kezdődött (2023.11.22.10.00.), mivel a bizottság elnöke (ellenzéki pártok listáján mandátumot szerző, polgármester indítványait az ellenzékkel szemben támogató) a tagok megkérdezése nélkül megváltoztatta a négy éven keresztül bevett időpontot.

Az ülésen egyedül az elnök nem vett részt, helyette a polgármesteri frakció másik tagja vezette az ülést. Tájékoztatás nem volt arról, hol az elnök? Személye irreleváns, a polgármester megtartja, a szavát azonban nem, mely szerint, ha valaki nem dolgozik lecseréli. https://nadrai.hu/kepviseloi-munka/alkalmatlan-bizottsagi-elnok    https://nadrai.hu/kepviseloi-munka/polgarmester-megtartja-bereczkit

A bizottság tagjai emailt kapnak (2023.11.22.08.29.) a Városházáról, hogy: „Tisztelt Bizottsági Tagok! Dr. Nadrai Norbert József képviselő úr a bizottság napirendjén szereplő előterjesztéshez módosító indítványokat tett, továbbá elkészített egy előterjesztést a bizottsági keret felhasználásáról. Az anyagokat a https://kph.kaposvar.hu/eloterjesztesek/et20231130/index.html linken, a közgyűlési anyagok között találhatják majd meg.”

A bizottság ülésén vita alakult ki a napirend elfogadásakor, mivel szándékosan akadályozva a bizottság munkáját, sem a bizottsági előterjesztés, sem a módosító indítványok nem kerültek ki a fent jelzett honlapra, azok kiosztásra és szóbeli ismertetésre sem kerültek.

Ilyen példátlan pártállami, kicsinyes beavatkozása a Közgyűlés döntéshozatalába a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év alatt nem történt. Bocsánat kérés nem volt. A polgármesteri frakció egyik tagja szólalt fel, - aki megkapta az emailt 8.29 órakor - hogy elkésett, ezért nem tárgyalják. A polgármesteri frakció ülést vezető tagja a képviselői előterjesztés tárgyalása mellett szavazott, társai elkaszálták a harmadszor benyújtott, bizottsági feladatot tartalmazó előterjesztést. Ezzel a bizottság jogszabályban foglalt kötelezettségét harmadszori indítványomra is elmulasztotta teljesíteni. A költségvetésből a turisztikára fordítható bizottsági éves keretet (100.000 Ft kivételével), nem osztotta ki a bizottság. Ez egyetlen bizottságnál sem fordult még elő. Ezért tények alapján állítom, a bizottság elnöke alkalmatlan vezetni a testületet. A polgármester kegyéből és ellenzéki pártok nemtörődömségéből maradhat a helyén. Tovább rombolva az önkormányzat tekintélyét az itt élők szemében.

A bizottság ülésén a költségvetési módosító javaslataimat szóban ismertettem, időközben sem osztották ki a bizottsági tagoknak. Mivel a költségvetés módosítását napirendre vette a bizottság, ezeknek a képviselői javaslatoknak a megtárgyalását nem tudták megakadályozni.

            Módosító javaslatok:

az illetményalap 10%-kal emelkedjen 2023. december 1. napjától, ahogy a garantált bérminimum (kormányzati szándék)

a bizottság háromszori elutasító döntése után a 620.000 Ft költségvetési forrást a szegényeknek élelmiszercsomagok formájában adja oda a polgármester

jogalkotási javaslat a jogszabály-szerkesztési szabályok alapján

A közgyűlés tagjai emailt kapnak (2023.11.22.11.52.) a Városházáról a bizottság ülésének befejezése után egy órával, hogy: „Tisztelt Tanácsnok/Képviselő Asszony/Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Az 1., 2., 4., 5., 6. és 7. sorszámú napirendekhez képviselői módosító indítvány érkezett, melyek felkerültek a honlapra.”

ITT TART KAPOSVÁRON A KÖZGYŰLÉS DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSE!!!

Anonimizált képek: