Újabb görpark, újabb számok

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élők képviseletében kérdezem:

A Közgyűlés 190/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 2. pontja alapján az alábbi döntést hozta:” A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázat összköltsége bruttó 46.872.398,- forint, a Támogató bruttó 20 millió forint összegű támogatásának biztosítása mellett a megvalósításhoz szükséges bruttó 26.872.398,- forint önerőt biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 24. számú céltartalék mellékletében „KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű elkülönített keret terhére.”

Egy hónappal később az önerő 48 millió lett a 2022. évi költségvetésben, majd 73 millióról beszélt összköltségként. Kérdésemre válaszolva Polgármester úr betegsége alatt alpolgármester úr az alábbi választ adta: „a pumpapark költségeinek különbségét a tereprendezési költségek okozzák.”

A 100 méterre lévő pár éve korszerűsített görpark és a mellette lévő földes ugrató dombok nem szolgálták volna az igényeket, mint eddig a válság idején? Kíván-e bocsánatot kérni az itt élőktől és azoktól, akiknek a figyelmeztetésével, ellenszavazatával többször is szembe helyezkedve átverte a pénzszóró javaslatát?

2022.11.24-i Közgyűlésen a POLGÁRMESTER ELTÁVOZOTT helyette Borhi Zsombor alpolgármester az alábbi választ olvasta fel: „a kerékpáros pumpapálya megvalósításáról még jóval a gazdasági válság előtt 2021 decemberében (megjegyzés: tényszerűen nem igaz állítás 2021.11.15. óta hatósági áras volt már az üzemanyag, 2021. októberi árakon rögzítették a hatósági áras élelmiszereket) döntöttünk a kaposvári fiatalok kérésére. A beruházás teljes mértékben beleillik Kaposvár hosszú távú fejlesztési elképzeléseibe. A pálya megvalósításának összköltsége szerződés szerint 46.872.398,- forint, a pálya melletti terület rendezésének költsége 20.548.600,- forint, amely összesen 67.420.998,- forint. A pálya megépítésével eltűnik a Városliget utolsó mocsaras, nádassal benőtt elhanyagolt területe.”

A 2023.02.23. Közgyűlésen tárgyalja a 2022. évi költségvetés módosítását, amely tartalmazza: „a Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt 68.000.000 Ft, az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása 968.000 Ft.” Bizottsági ülésen a polgármester képviselője kérdésemre azt mondta ez a valódi költség. Az interpellációra adott polgármesteri válaszhoz képest 1.547.002 Ft-tal több. Az interpellációban adott nem tényszerű számadatért ki felel? Mennyibe kerültek ténylegesen az új görpark buckái az itt élőknek telekvásárlással, tereprendezéssel? Hasonló méretű pálya más városban mennyibe került? Melyik napon teszik járhatóvá a Vásártéri út járdáját? Melyik napon lesz a járda kijavítva és közvilágítással ellátva? Ki a felelős ezért a pazarlásért és a rossz, sötét járdaszakaszért? Ki nem kér ezért bocsánatot az itt élőktől?

Az itt élők várják őszinte válaszát.

Kaposvár, 2023. február 20.               Köszönti:       

Dr. Nadrai Norbert József                                           képviselő