VÁLASZTÁSI PLAKÁTHELYEK

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY                           

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....../2023. (….) önkormányzati rendelet

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

.

.

.

 

4.§

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§-a és 8. számú melléklete hatályát veszti.

5.§

Ez a rendet 2023. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2023. szeptember 21.

 

Szita Károly                                                  dr. Csillag Gábor

polgármester                                                  jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2023. ( …) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosítása hatályon kívül helyezést tartalmaz. 2019-ig az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei a helyi választási iroda vezetőjének kompetenciájába tartozott.

A helyi választási iroda vezetője az adott városrész leginkább látogatott helyeire javasolta a plakáthelyek telepítését. A választási kampány kezdetekor egyeztetést hívott össze a jelölő szervezetek képviselőivel és aktualizálta az igényeknek megfelelően a helyszíneket és a plakáthelyek méreteit.

Részletes indokolás

4. §-hoz

Az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés.

A Közgyűlés 2019. február 28-i ülésén az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneit beemelte a R. szabályozásába, ezzel a választási iroda vezetője helyett a mindenkori Közgyűlési többség minősített többséggel módosíthat a helyszíneken, amely életszerűtlen. A jelenlegi helyszínek között nem szerepelnek a bevásárló központok, mint legforgalmasabb helyszínek és egyes esetekben eldugott helyeken találhatóak.

A javaslat a közel 30 éves korábbi rugalmas és életszerű helyzetet javasolja visszaállítani.

A R. hatályos rendelkezése szerint közterületen a meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el. Ez olyan általános korlátozás, amely szembe megy a törvényi szabályozással. Egyes területekre hozott eltérő szabály indokoltsága nem tartalmazhat olyan megkülönböztetést a törvényi szabályozáson túl, hogy az csak választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésekre vonatkozik.

5. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei

 s.sz.      Tábla helye db

 1           Bartók Béla u. 23. előtt 2

 2           Táncsics u.-Kandó K. csomópont (ABC előtt) 3

 3           Béla király u. buszforduló 3

 4           Donneri gyalogos felüljáró (D-i oldal) 1

 5           Martyn park 3

 6           Lonkahegyi út 15-ös busz végállomása 3

 7           Rét u. 2. orvosi rendelő 3

 8           Töröcske, Fenyves u-Gyöngyvirág u. csomópont 3

 9           Gilice u. 47.előtt 1

 10         Erdősor u. -Madár u-i ABC előtt 3

 11         Cseri út 16. Előtt (Közl.Központ) 3

 12         Kőrösi Cs.S.u.- Tókaj u. csomópont  3

 13         Madár u.-Fekete I. u. csomópont 3

 14         Hajnóczy u. -Kanizsai utca csomópont 2

 15         Vásártéri u.-dr. Kaposváry G. u.  3

 16         Béke u. 93 előtt 2

 17         Füredi u. -48-as Ifjúság útja csomópont (Déli oldal) 3

 18         Szondi u 2. parkoló bejárat (Béke u. felől) 2

 19         Béke u. (Szondi u-Toldi u csomópont között.) 3

 20         Füredi u-48-as Ifjúság útja csomópont (Északi oldal) 2

 21         Béke u.-i Orvosi Rendelő előtt 2

 22         DOMUS előtti tér 3

 23         Zárda u.,Zárda köz bejárata 3

 24         Somssich P. u-Ezredév u. csomópont 3

 25         Berzsenyi u.-Konrtássy u.csomópont 3

 26         Bajcsy-Zs.u.-Tallián Gy. u. csomópont 1

 27         Petőfi tér Keleti-i része 3

 28         Petőfi téri gyalogos felüljáró mellett 3

 29         Dózsa Gy.u. (Színház előtt) 3

 30         Anna u.- Rákóczi tér csomópont 2

 31         Pécsi u.Rákóczi pálya,Autószalon előtt 2

 32         Kossuth tér (Északi rész) 2

 33         Széchenyi tér burkolaton 2

 34         48-as Ifj. u.- Szent Imre u.csomópont  2

 35         Fodor József tér 3

 36         Munkácsy M. Gimnázium előtt 3

 37         48-as Ifj u. (Aldi áruház előtt) 3

 38         Honvéd utcai aluljáró Déli oldala 3

 39         Honvéd u. 18-24 között 3

 40         48-as Ifj.u.- Honvéd u. csomópont (páros oldal) 2

 41         Sávház u.- Honvéd u. csomópont 2

 42         Petőfi u. 21 számmal szemben  3

 43         Árpád u. -Tallián u. csomópont 3

 44         Németh I. fasor - Tallián u. csomópont 3

 45         Virág u.-Damj.csomópont + Virág u. -Bajcsy csomópont 3

 46         Pécsi u. (Cukorgyár köz bejárat) 3

 47         Árpád u. -Ond vezér u. csomópont 3

 48         Pécsi u.- Gyár u. csomópont 3

 49         Pécsi u. ABC (Nádasdi u.) 3

 50         Pécsi u. 100. (Gazdabolt előtt) 3

 51         Pécsi u. 217. előtt (Bekötő út mellett) 3

 52         Búzavirág u. 7. előtti csomópont 3

 53         Búzavirág u. -Pipacs u. csomópont 2

 54         Füredi u. ABC pavilonsor előtt 3

 55         Kinizsi ltp. bejárata (a 109. sz. Óvoda és volt Leányotthon között) 3

 56         Kinizsi ltp. 1. sz. mellti zöldterület 1

 57         Arany tér Ny, É, K-i része (3 helyszín) 3

 58         Kisfaludy u.- Bem u. csomópont 3

 59         Losonc köz körforgalom 3

 60         Honvéd u-i ABC (öböl É-i fele) 3

 61         Kisfaludy u.-Nagyszeben utcai csomópont  3

 62         Mentőállomás előtt bevezető út 3

 63         Hegyi u.- Pázmány P. u. csomópont 2

 64         Zaranyi lakótelepi ABC előtt 3

 65         Sopron utca 12-es busz fordulója 3

 66         Toponári u.- Kócsa u. csomópont 3

 67         Toponári u.-Kemping u. csomópont 3

 68         Toponári u. 62-vel szemben  3

 69         Répás-puszta (bolt) 3

 70         Fészerlak puszta (harangláb) 3

 71         Kaposfüredi út- Forrás köz csomópont 3

 72         Állomás u.-Alkotmány u. csomópont 3

 73         Kaposfüred Orvosi rendelő (pavilonsor) 3

 74         Szőlőhegyi u.-Tőzike u. csomópont 3

 75         Szőlőhegyi u. -Kisközi u. csomópont 3