vízi-közmű INTERPELLÁCIÓ

 

Az itt élők érdekében kérdezem:

A vízi-közmű államosítása 2024.01.01-től az Ön javaslata alapján ingyenes vagyon átadással megtörtént. Az Ön által előírt 4 pontos vállalás, hogy áll? Mely naptól emelkedik a kaposváriak vízdíja és mennyivel? Mikor lesz tiszta, iható víz a város minden pontján? Mely naptól kezdik el az azbesztes csövek cseréjét? Mikor tájékoztatja az itt élőket, hogy ki kapja a vizet azbesztes csöveken keresztül?

Az egységes állami vízdíjtarifa bevezetése, a központi költségvetés hiánya ismeretében a polgármester 4 pontos garanciája érvényesülhet vagy átverése az itt élőknek? „Négy fontos dolog van, amit önmagának állított fel kihívásnak. Az első, hogy biztonságos legyen a vízszolgáltatás, a szennyvíz mindig legyen megtisztítva. A második, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyen Kaposvár. A harmadik szempont, hogy legyen lehetőség arra, hogy a rekonstrukciós munkák mindig készüljenek el és elinduljon egy víziközmű felújítási program. A negyedik, hogy növekedjen a közszolgáltatásban dolgozók bére. Ezt a négy szempontot tartja fontosnak, amíg ezt nem látja, addig így marad minden, ahogy van.”

 Lakossági vízdíjemelés meddig nem lesz, amit megígért? 2024-ben hány milliárdot költ az állam a kaposvári vízi-közművek felújítására, karbantartására, az állami beavatkozás miatt felhalmozott 60 md-os igényből? Kaposvár költségvetéséből mennyi forrás kell kiegészíteni az állami finanszírozást, hogy ne romoljon tovább a közműhálózat? Mely utcákban lesz vezetékmosás? Minden utcára meddig kerül sor? Hány százalékkal nőttek a bérek a kötelező minimálbér és garantált bérminimumon felül?

Az ÁSZ 2024.02.06. napján közzétett jelentése a Nemzeti Vízstratégia megvalósítására hozott intézkedések ellenőrzéséről az alábbi megállapítást tartalmazza:

„A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján azonban a 2021. évre fokozott, 35%-os vízminőségromlás következett be. Ezeket a vízminőségi problémákat azonban nem a vízbázis kémiai szennyeződései okozták, hanem a víziközmű-hálózat műszaki minőségéhez, a vízkezeléshez kapcsolódó másodlagos vízminőség-romlás okozta.”

Biztonságos és megfizethető ivóvíz-ellátás fenntarthatóságának összegző megállapítása az alábbiakat tartalmazza: „A lakosság biztonságos és megfizethető ivóvízzel való ellátása a jelenlegi formájában hosszú távon nem fenntartható.”

Fenntartja, hogy nem lesz lakossági vízdíjemelés miután átverte a november 2-i rendkívüli Közgyűlésen az itt élők vízi-közmű vagyonának ingyenes átadását? Felelősséget vállal, ezért a döntésért, mivel jogi garanciák nincsenek a szerződésben és a vállalásaira azt állította, hogy az Ön személye a garancia?

Várjuk tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2024. február 10.

Köszönti: 

Dr. Nadrai Norbert József                                                 képviselő