2020. SZEPTEMBER 24-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

2020. évi költségvetés módosításához benyújtott kiegészítő javaslataim: 

  • Covid-vírus tesztelési keret létrehozása
  • az önkormányzat által szervezett tesztelések állami megtérítése
  • tesztelési veszélyeztetettségi rangsor megalkotása a népegészségügyi hatóság javaslatára

 

  • kedvezményezettek ingyenes parkolásának megszüntetéséről (helyi és országgyűlési képviselők, hivatal vezetői, gazdasági szereplők stb.)
  • önkéntes véradók véradásnapján való ingyenes parkolása

Népjóléti Bizottság név szerinti szavazása:

Torma János                                                                                                        tartózkodott      tartózkodott

Kárpáti Tímea                                                                                                      tartózkodott     tartózkodott

Perlaki József                                                                                                       tartózkodott     tartózkodott

Nagy Attila                                                                                                           tartózkodott     nem

dr. Nadrai Norbert József                                                                                  igen                    igen

dr. Molnár Péter                                                                                                 igen                    igen

külső szakértő bizottsági tagok

(valamennyien a többségi frakció delegáltjai)

Kátai Attila roma kistérségi koordinátor                                                         tartózkodott     tartózkodott

Szabó Teodóra nyugdíjas (állategészségügy), 20 éves kora óta véradó     tartózkodott     tartózkodott

Varga Magdolna nyugdíjas Liget Idősek Otthona volt vezetője                  nem                    nem

A Pénzügyi és Jogi Bizottságban hasonló arányokkal utasították el a módosítást. Külön köszönetemet fejezem ki dr. Máté Erzsébet volt közjegyző asszonynak, aki a Jogi Bizottság tagjaként támogatta valamennyi javaslatomat. Dr. Giber Vilmos tanácsnok úrnak, aki az önkéntes véradók véradás napján történő ingyenes parkolását, dr. Horváth Krisztián úrnak a Jogi Bizottság tagjának, aki a tesztelési keret létrehozását támogatták.

A bizottsági tagok többségénél a nyáj szellem uralkodott, gondolkodás és mérlegelés nélkül. Ha valaki azt képzeli, hogyha egy kijelölt embert követve karlendítést gyakorol, annak bármi köze van a demokráciához, annak semmi keresnivalója egy demokratikus testületben. A Közgyűlésen a teszteléssel kapcsolatos javaslatokról a törvényességi kérdés miatt az ülésvezető név szerinti szavazást a törvény előírásának megfelelően elrendelte, itt a bizottsági üléseken még tartózkodó képviselők már nemmel szavaztak. A helyi adófizetők pénzéből ingyen parkoló képviselők az ingyenes parkolásukról még szavazni sem voltak hajlandók, annak ellenére, hogy a bizottsági üléseken szavaztak az indítványról.

A demokrácia deficit jelenségeit is tartalmazza a csatolt dokumentum. Csak demokratáknak javasolt!

Ez a Közgyűlés több szempontból fordulópont volt az eddigi 30 éves helyi demokráciában.

Pozitívum: a név szerinti szavazás szabályait megnézték, és jogsértő módon már nem tagadják meg, továbbá a polgármesternek címzett interpellációra, kérdésre már törvényesen a polgármester válaszolt, és nem a jegyzővel olvastatta fel.

Negatívum: a +1 perces hozzászólást többször megtagadta a polgármester, de zárt ülésen egyszer biztosította; az írásban benyújtott és szóban ismertetett interpellációra, kérdésre nem kapom meg a jövőben a választ, szakítva a 30 éves demokratikus gyakorlattal; a jegyző megtagadja a hozzá intézett kérdések megválaszolását; a jegyző levélben közölte előzetesen bekéri a képviselői javaslatokat

 

Csatolmányok: